XSMB 16/07/2019 - Kết quả xố số miền Bắc ngày 16 tháng 7 năm 2019

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 16-07-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 3PD - 11PD - 1PD Đầu Đuôi
ĐB6835500
G15332115
G2474499754521,2,6,9
G381898747803242933,5,7
97099756587199341,3,5,6,9
G4039899224190439853,5,6,8
G57737053317566
2496830024357
G622665334180,1
G78115464390,3,6,8,8,8,9