Thống kê KQXSMB - Thống kê MB - Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQXSMB tuần

10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
042 lần
212 lần
012 lần
492 lần
121 lần
Cặp sốXuất hiện
481 lần
421 lần
241 lần
261 lần
811 lần

10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
841 lần
751 lần
971 lần
501 lần
061 lần
Cặp sốXuất hiện
711 lần
821 lần
101 lần
641 lần
441 lần

Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất

 • Đầu 0: 30 ngày
 • Đầu 1: 11 ngày
 • Đầu 2: 10 ngày
 • Đầu 3: 9 ngày
 • Đầu 4: 7 ngày

Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất

 • Đuôi 0: 22 ngày
 • Đuôi 1: 14 ngày
 • Đuôi 2: 11 ngày
 • Đuôi 3: 9 ngày
 • Đuôi 4: 7 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất

 • 13: 673 ngày
 • 23: 536 ngày
 • 69: 442 ngày
 • 70: 439 ngày
 • 79: 361 ngày
 • 72: 307 ngày
 • 99: 282 ngày
 • 28: 262 ngày
 • 35: 248 ngày
 • 14: 228 ngày

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
Năm 2019 25-01-2019 95565
Năm 2018 25-01-2018 60568
Năm 2017 25-01-2017 74696
Năm 2016 25-01-2016 11704
Năm 2015 25-01-2015 83725
Năm 2014 25-01-2014 19584
Năm 2013 25-01-2013 98856
Năm 2011 25-01-2011 33590
Năm 2010 25-01-2010 78124
Năm 2008 25-01-2008 20031
Năm 2007 25-01-2007 93191
Năm 2006 25-01-2006 10303
Năm 2005 25-01-2005 34437
Năm 2004 25-01-2004 36395
Năm 2003 25-01-2003 68611
Năm 2002 25-01-2002 74392

Thống kê giải đặc biệt tháng năm

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
32905
01-01-2020
5
73604
02-01-2020
4
19143
03-01-2020
7
54949
04-01-2020
3
45721
05-01-2020
3
14012
06-01-2020
3
14954
07-01-2020
9
78804
08-01-2020
4
91574
09-01-2020
1
26396
10-01-2020
5
33658
11-01-2020
3
90880
12-01-2020
8
41244
13-01-2020
8
32164
14-01-2020
0
26710
15-01-2020
1
72782
16-01-2020
0
97571
17-01-2020
8
34706
18-01-2020
6
70921
19-01-2020
3
12850
20-01-2020
5
38897
21-01-2020
6
96449
22-01-2020
3
16875
23-01-2020
2