Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQXSMB tuần

10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
972 lần
762 lần
422 lần
941 lần
161 lần
Cặp sốXuất hiện
441 lần
181 lần
581 lần
081 lần
821 lần

10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
101 lần
681 lần
471 lần
851 lần
331 lần
Cặp sốXuất hiện
401 lần
381 lần
301 lần
671 lần
191 lần

Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất

 • Đầu 0: 38 ngày
 • Đầu 1: 18 ngày
 • Đầu 2: 16 ngày
 • Đầu 3: 11 ngày
 • Đầu 4: 10 ngày

Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất

 • Đuôi 0: 19 ngày
 • Đuôi 1: 17 ngày
 • Đuôi 2: 11 ngày
 • Đuôi 3: 8 ngày
 • Đuôi 4: 7 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất

 • 13: 632 ngày
 • 23: 495 ngày
 • 69: 401 ngày
 • 70: 398 ngày
 • 21: 380 ngày
 • 79: 320 ngày
 • 80: 302 ngày
 • 72: 266 ngày
 • 99: 241 ngày
 • 06: 229 ngày

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
Năm 2019 15-12-2018 22750
Năm 2018 15-12-2017 17168
Năm 2017 15-12-2016 51178
Năm 2016 15-12-2015 49712
Năm 2015 15-12-2014 17338
Năm 2014 15-12-2013 14903
Năm 2013 15-12-2012 85239
Năm 2012 15-12-2011 88208
Năm 2011 15-12-2010 75178
Năm 2010 15-12-2009 73634
Năm 2009 15-12-2008 75746
Năm 2008 15-12-2007 21266
Năm 2007 15-12-2006 25685
Năm 2006 15-12-2005 24605
Năm 2005 15-12-2004 23280
Năm 2004 15-12-2003 72003
Năm 2003 15-12-2002 53972

Thống kê giải đặc biệt tháng năm

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
57187
01-12-2019
5
28797
02-12-2019
6
91897
03-12-2019
6
79119
04-12-2019
0
22867
05-12-2019
3
82830
06-12-2019
3
60238
07-12-2019
1
70840
08-12-2019
4
55076
09-12-2019
3
99233
10-12-2019
6
45585
11-12-2019
3
02447
12-12-2019
1
30476
13-12-2019
3
46694
14-12-2019
3