Thống kê đầu đuôi lô tô đài Miền Bắc

Kết quả thống kê theo đầu loto Miền Bắc từ 26-12-2021 đến 25-01-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24-01-2022
5 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
4 lần
2 lần
0 lần
6 lần
23-01-2022
6 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
4 lần
3 lần
22-01-2022
5 lần
1 lần
4 lần
2 lần
5 lần
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
4 lần
21-01-2022
5 lần
4 lần
3 lần
1 lần
5 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
20-01-2022
3 lần
1 lần
4 lần
1 lần
6 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
19-01-2022
3 lần
0 lần
1 lần
4 lần
3 lần
4 lần
3 lần
2 lần
2 lần
5 lần
18-01-2022
3 lần
1 lần
3 lần
0 lần
1 lần
4 lần
3 lần
4 lần
3 lần
5 lần
17-01-2022
3 lần
1 lần
2 lần
5 lần
2 lần
2 lần
3 lần
4 lần
1 lần
4 lần
16-01-2022
3 lần
5 lần
2 lần
5 lần
3 lần
3 lần
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
15-01-2022
4 lần
2 lần
5 lần
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
14-01-2022
3 lần
5 lần
3 lần
4 lần
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
3 lần
13-01-2022
3 lần
4 lần
4 lần
4 lần
0 lần
3 lần
1 lần
1 lần
4 lần
3 lần
12-01-2022
2 lần
5 lần
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
6 lần
11-01-2022
6 lần
3 lần
2 lần
4 lần
1 lần
4 lần
1 lần
0 lần
4 lần
2 lần
10-01-2022
2 lần
0 lần
3 lần
3 lần
3 lần
4 lần
4 lần
3 lần
4 lần
1 lần
09-01-2022
3 lần
4 lần
4 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
5 lần
3 lần
08-01-2022
1 lần
0 lần
9 lần
4 lần
2 lần
4 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
07-01-2022
4 lần
3 lần
1 lần
6 lần
2 lần
5 lần
5 lần
0 lần
0 lần
1 lần
06-01-2022
3 lần
0 lần
1 lần
6 lần
4 lần
3 lần
1 lần
6 lần
1 lần
2 lần
05-01-2022
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
5 lần
3 lần
5 lần
2 lần
04-01-2022
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
4 lần
4 lần
1 lần
4 lần
03-01-2022
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
1 lần
4 lần
7 lần
3 lần
2 lần
02-01-2022
4 lần
1 lần
3 lần
1 lần
6 lần
3 lần
1 lần
2 lần
4 lần
2 lần
01-01-2022
5 lần
2 lần
1 lần
0 lần
3 lần
1 lần
5 lần
3 lần
3 lần
4 lần
31-12-2021
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
4 lần
0 lần
5 lần
2 lần
2 lần
6 lần
30-12-2021
3 lần
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
4 lần
3 lần
5 lần
1 lần
3 lần
29-12-2021
4 lần
5 lần
1 lần
0 lần
5 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
28-12-2021
3 lần
3 lần
2 lần
5 lần
1 lần
1 lần
4 lần
3 lần
2 lần
3 lần
27-12-2021
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
7 lần
1 lần
4 lần
3 lần
26-12-2021
3 lần
4 lần
1 lần
1 lần
5 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
4 lần
Số lần 100
64
75
80
85
80
90
68
76
92

Thống kê đuôi loto Miền Bắc

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
24-01-2022
3 lần
0 lần
5 lần
4 lần
1 lần
3 lần
1 lần
4 lần
4 lần
2 lần
23-01-2022
4 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
2 lần
3 lần
5 lần
22-01-2022
3 lần
2 lần
4 lần
3 lần
4 lần
4 lần
3 lần
2 lần
0 lần
2 lần
21-01-2022
4 lần
6 lần
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
4 lần
1 lần
20-01-2022
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
4 lần
4 lần
1 lần
19-01-2022
3 lần
3 lần
0 lần
5 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
7 lần
0 lần
18-01-2022
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
7 lần
4 lần
3 lần
1 lần
4 lần
0 lần
17-01-2022
2 lần
3 lần
2 lần
0 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
4 lần
6 lần
16-01-2022
0 lần
2 lần
4 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
5 lần
5 lần
15-01-2022
3 lần
2 lần
4 lần
2 lần
4 lần
0 lần
2 lần
7 lần
1 lần
2 lần
14-01-2022
3 lần
2 lần
4 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
3 lần
4 lần
3 lần
13-01-2022
2 lần
4 lần
4 lần
0 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
7 lần
1 lần
12-01-2022
2 lần
4 lần
2 lần
6 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
4 lần
11-01-2022
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
4 lần
4 lần
6 lần
10-01-2022
1 lần
3 lần
3 lần
6 lần
4 lần
3 lần
4 lần
2 lần
1 lần
0 lần
09-01-2022
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
4 lần
2 lần
7 lần
3 lần
2 lần
1 lần
08-01-2022
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
4 lần
5 lần
2 lần
3 lần
2 lần
4 lần
07-01-2022
3 lần
3 lần
3 lần
5 lần
4 lần
0 lần
1 lần
4 lần
4 lần
0 lần
06-01-2022
4 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
4 lần
2 lần
4 lần
2 lần
05-01-2022
4 lần
4 lần
2 lần
0 lần
1 lần
4 lần
1 lần
3 lần
4 lần
4 lần
04-01-2022
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
9 lần
4 lần
5 lần
1 lần
0 lần
2 lần
03-01-2022
1 lần
5 lần
3 lần
0 lần
4 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
5 lần
02-01-2022
3 lần
5 lần
3 lần
0 lần
3 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
4 lần
01-01-2022
1 lần
3 lần
5 lần
0 lần
1 lần
4 lần
4 lần
3 lần
2 lần
4 lần
31-12-2021
5 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
5 lần
3 lần
2 lần
30-12-2021
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
4 lần
2 lần
4 lần
3 lần
1 lần
29-12-2021
1 lần
2 lần
4 lần
4 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
2 lần
3 lần
28-12-2021
1 lần
3 lần
4 lần
3 lần
3 lần
4 lần
4 lần
1 lần
3 lần
1 lần
27-12-2021
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
5 lần
2 lần
3 lần
4 lần
26-12-2021
1 lần
3 lần
2 lần
4 lần
9 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
Số lần 72
81
89
68
94
77
83
80
90
76

Thống kê tổng loto Miền Bắc

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
24-01-2022
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
4 lần
4 lần
1 lần
23-01-2022
5 lần
5 lần
1 lần
1 lần
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
22-01-2022
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
5 lần
4 lần
3 lần
2 lần
3 lần
4 lần
21-01-2022
1 lần
3 lần
5 lần
3 lần
3 lần
0 lần
2 lần
3 lần
2 lần
5 lần
20-01-2022
5 lần
2 lần
3 lần
3 lần
0 lần
4 lần
1 lần
4 lần
2 lần
3 lần
19-01-2022
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
2 lần
4 lần
4 lần
3 lần
3 lần
2 lần
18-01-2022
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
4 lần
3 lần
4 lần
1 lần
0 lần
6 lần
17-01-2022
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
5 lần
4 lần
1 lần
16-01-2022
3 lần
3 lần
5 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
4 lần
15-01-2022
3 lần
1 lần
1 lần
0 lần
5 lần
3 lần
0 lần
3 lần
7 lần
4 lần
14-01-2022
3 lần
4 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
13-01-2022
4 lần
5 lần
3 lần
5 lần
3 lần
0 lần
2 lần
0 lần
1 lần
4 lần
12-01-2022
5 lần
3 lần
3 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
1 lần
11-01-2022
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
9 lần
4 lần
2 lần
10-01-2022
6 lần
0 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
7 lần
09-01-2022
2 lần
2 lần
5 lần
1 lần
3 lần
5 lần
1 lần
2 lần
4 lần
2 lần
08-01-2022
3 lần
3 lần
3 lần
2 lần
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
4 lần
07-01-2022
5 lần
2 lần
3 lần
4 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
06-01-2022
4 lần
3 lần
1 lần
2 lần
5 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
05-01-2022
3 lần
4 lần
3 lần
1 lần
2 lần
7 lần
3 lần
3 lần
1 lần
0 lần
04-01-2022
7 lần
4 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
03-01-2022
1 lần
4 lần
5 lần
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
5 lần
4 lần
2 lần
02-01-2022
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
5 lần
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
01-01-2022
2 lần
4 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
0 lần
2 lần
8 lần
1 lần
31-12-2021
5 lần
6 lần
4 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
1 lần
30-12-2021
1 lần
2 lần
4 lần
3 lần
0 lần
5 lần
5 lần
1 lần
4 lần
2 lần
29-12-2021
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
7 lần
1 lần
5 lần
1 lần
3 lần
28-12-2021
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
6 lần
4 lần
2 lần
4 lần
4 lần
1 lần
27-12-2021
3 lần
0 lần
2 lần
5 lần
3 lần
1 lần
4 lần
4 lần
1 lần
4 lần
26-12-2021
3 lần
3 lần
1 lần
7 lần
1 lần
1 lần
2 lần
5 lần
3 lần
1 lần
Số lần 87
79
82
79
82
83
67
91
80
80