Thống kê đầu đuôi lô tô đài Miền Bắc

Kết quả thống kê theo đầu loto Miền Bắc từ 07-06-2022 đến 07-07-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
06-07-2022
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
5 lần
0 lần
5 lần
05-07-2022
4 lần
4 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
04-07-2022
2 lần
3 lần
1 lần
4 lần
2 lần
4 lần
3 lần
4 lần
3 lần
1 lần
03-07-2022
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
0 lần
5 lần
02-07-2022
3 lần
0 lần
0 lần
3 lần
2 lần
4 lần
5 lần
2 lần
6 lần
2 lần
01-07-2022
3 lần
4 lần
2 lần
6 lần
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
4 lần
30-06-2022
1 lần
1 lần
2 lần
5 lần
3 lần
2 lần
2 lần
4 lần
4 lần
3 lần
29-06-2022
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
4 lần
3 lần
4 lần
2 lần
2 lần
3 lần
28-06-2022
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
6 lần
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
5 lần
27-06-2022
0 lần
2 lần
6 lần
3 lần
5 lần
1 lần
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
26-06-2022
1 lần
4 lần
1 lần
4 lần
3 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
5 lần
25-06-2022
1 lần
1 lần
1 lần
4 lần
3 lần
6 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
24-06-2022
5 lần
2 lần
1 lần
0 lần
5 lần
5 lần
0 lần
5 lần
2 lần
2 lần
23-06-2022
5 lần
4 lần
1 lần
1 lần
6 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
3 lần
22-06-2022
4 lần
5 lần
0 lần
2 lần
4 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
21-06-2022
7 lần
1 lần
3 lần
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
5 lần
0 lần
1 lần
20-06-2022
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
4 lần
2 lần
4 lần
3 lần
3 lần
19-06-2022
3 lần
5 lần
3 lần
1 lần
7 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
18-06-2022
2 lần
5 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
4 lần
2 lần
4 lần
17-06-2022
2 lần
5 lần
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
4 lần
4 lần
1 lần
1 lần
16-06-2022
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
5 lần
2 lần
15-06-2022
5 lần
4 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
14-06-2022
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
3 lần
3 lần
2 lần
5 lần
1 lần
3 lần
13-06-2022
1 lần
2 lần
4 lần
6 lần
5 lần
1 lần
2 lần
4 lần
2 lần
0 lần
12-06-2022
1 lần
4 lần
6 lần
2 lần
1 lần
4 lần
4 lần
3 lần
0 lần
2 lần
11-06-2022
3 lần
1 lần
7 lần
2 lần
3 lần
2 lần
4 lần
3 lần
1 lần
1 lần
10-06-2022
4 lần
2 lần
4 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
4 lần
3 lần
09-06-2022
5 lần
1 lần
5 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
08-06-2022
1 lần
3 lần
2 lần
4 lần
3 lần
2 lần
4 lần
4 lần
3 lần
1 lần
07-06-2022
4 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
5 lần
Số lần 83
82
78
85
96
77
76
92
59
82

Thống kê đuôi loto Miền Bắc

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
06-07-2022
3 lần
4 lần
3 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
4 lần
05-07-2022
2 lần
3 lần
1 lần
4 lần
7 lần
3 lần
5 lần
1 lần
0 lần
1 lần
04-07-2022
5 lần
3 lần
2 lần
3 lần
4 lần
2 lần
0 lần
1 lần
5 lần
2 lần
03-07-2022
6 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
3 lần
5 lần
1 lần
1 lần
1 lần
02-07-2022
3 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
3 lần
4 lần
4 lần
01-07-2022
6 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
4 lần
3 lần
2 lần
30-06-2022
3 lần
5 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
7 lần
1 lần
29-06-2022
4 lần
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
5 lần
4 lần
1 lần
1 lần
28-06-2022
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
3 lần
2 lần
4 lần
27-06-2022
1 lần
2 lần
4 lần
5 lần
4 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
26-06-2022
3 lần
1 lần
6 lần
3 lần
3 lần
1 lần
5 lần
2 lần
1 lần
2 lần
25-06-2022
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
5 lần
3 lần
2 lần
1 lần
5 lần
3 lần
24-06-2022
4 lần
5 lần
0 lần
1 lần
3 lần
5 lần
2 lần
4 lần
3 lần
0 lần
23-06-2022
5 lần
5 lần
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
22-06-2022
1 lần
0 lần
2 lần
4 lần
3 lần
1 lần
2 lần
6 lần
6 lần
2 lần
21-06-2022
3 lần
4 lần
1 lần
1 lần
3 lần
4 lần
2 lần
2 lần
6 lần
1 lần
20-06-2022
3 lần
0 lần
3 lần
4 lần
6 lần
5 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
19-06-2022
0 lần
4 lần
4 lần
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
4 lần
18-06-2022
5 lần
1 lần
4 lần
3 lần
4 lần
4 lần
2 lần
0 lần
3 lần
1 lần
17-06-2022
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
4 lần
3 lần
1 lần
4 lần
2 lần
4 lần
16-06-2022
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
5 lần
1 lần
4 lần
4 lần
3 lần
4 lần
15-06-2022
0 lần
1 lần
1 lần
4 lần
4 lần
5 lần
3 lần
3 lần
4 lần
2 lần
14-06-2022
6 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
0 lần
3 lần
4 lần
3 lần
13-06-2022
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
4 lần
2 lần
6 lần
12-06-2022
4 lần
4 lần
3 lần
4 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
4 lần
0 lần
11-06-2022
1 lần
1 lần
4 lần
4 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
0 lần
6 lần
10-06-2022
2 lần
3 lần
4 lần
3 lần
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
09-06-2022
7 lần
5 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
08-06-2022
4 lần
2 lần
4 lần
1 lần
4 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
4 lần
07-06-2022
6 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
6 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
Số lần 99
72
79
81
90
80
75
74
84
76

Thống kê tổng loto Miền Bắc

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
06-07-2022
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
0 lần
5 lần
4 lần
1 lần
6 lần
3 lần
05-07-2022
1 lần
0 lần
4 lần
5 lần
5 lần
1 lần
2 lần
4 lần
0 lần
5 lần
04-07-2022
2 lần
3 lần
6 lần
3 lần
4 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
0 lần
03-07-2022
5 lần
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
3 lần
4 lần
5 lần
02-07-2022
0 lần
3 lần
3 lần
2 lần
7 lần
3 lần
3 lần
1 lần
4 lần
1 lần
01-07-2022
2 lần
2 lần
4 lần
4 lần
0 lần
5 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
30-06-2022
7 lần
1 lần
2 lần
5 lần
1 lần
3 lần
5 lần
1 lần
0 lần
2 lần
29-06-2022
1 lần
2 lần
0 lần
4 lần
3 lần
6 lần
4 lần
0 lần
5 lần
2 lần
28-06-2022
4 lần
0 lần
0 lần
5 lần
6 lần
2 lần
0 lần
2 lần
5 lần
3 lần
27-06-2022
3 lần
4 lần
0 lần
4 lần
4 lần
4 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
26-06-2022
4 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
25-06-2022
1 lần
0 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
4 lần
2 lần
7 lần
24-06-2022
5 lần
2 lần
3 lần
2 lần
8 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
23-06-2022
4 lần
5 lần
1 lần
1 lần
1 lần
5 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
22-06-2022
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
6 lần
3 lần
2 lần
2 lần
4 lần
3 lần
21-06-2022
4 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
5 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
20-06-2022
2 lần
5 lần
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
4 lần
3 lần
2 lần
4 lần
19-06-2022
2 lần
4 lần
7 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
5 lần
1 lần
2 lần
18-06-2022
2 lần
3 lần
1 lần
5 lần
3 lần
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
17-06-2022
2 lần
5 lần
6 lần
1 lần
6 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
16-06-2022
2 lần
3 lần
1 lần
4 lần
4 lần
2 lần
2 lần
3 lần
4 lần
2 lần
15-06-2022
3 lần
4 lần
4 lần
5 lần
3 lần
4 lần
1 lần
3 lần
0 lần
0 lần
14-06-2022
3 lần
5 lần
3 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
7 lần
0 lần
13-06-2022
3 lần
4 lần
4 lần
4 lần
4 lần
0 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
12-06-2022
2 lần
2 lần
0 lần
4 lần
5 lần
2 lần
2 lần
3 lần
4 lần
3 lần
11-06-2022
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
4 lần
6 lần
3 lần
1 lần
4 lần
10-06-2022
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
4 lần
3 lần
4 lần
8 lần
09-06-2022
6 lần
5 lần
0 lần
4 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
08-06-2022
4 lần
2 lần
4 lần
2 lần
5 lần
2 lần
4 lần
3 lần
0 lần
1 lần
07-06-2022
3 lần
2 lần
1 lần
4 lần
3 lần
4 lần
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
Số lần 83
80
73
86
102
80
78
72
79
77