XSMN thứ 7 - XSMN t7 - Xổ số miền nam thứ 7 hàng tuần

  • Miền Nam
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ nhật

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam ngày 15-9-2018

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
21
03
35
34
G7
468
676
147
633
G6
6352
0510
5886
6446
4801
5878
7929
2836
3936
8450
2870
7887
G5
5768
6152
5550
9511
G4
61661
66833
22471
03178
16211
28687
19685
15228
43812
90377
90679
16559
46927
43754
57809
28803
61481
65039
00251
44486
95232
44689
03422
71637
83332
42305
86347
79604
G3
92862
20738
18654
40094
21943
15092
69007
67639
G2
40389
03440
70346
59373
G1
34403
25973
19972
19028
ĐB
796722
449668
986373
670398
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3 1,3 3,9 4,5,7
1 0,1 2 1
2 1,2 7,8 9 2,8
3 3,8 2,5,6,6,9 2,3,4,7,9
4 0,6 3,6,7 7
5 2 2,4,4,9 0,1 0
6 1,2,8,8 8
7 1,8 3,6,7,8,9 2,3 0,3
8 5,6,7,9 1,6 7,9
9 4 2 8

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam ngày 8-9-2018

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
00
70
01
84
G7
063
476
701
371
G6
1161
6083
4539
4577
7839
0817
4928
8291
1801
0862
4681
7447
G5
2941
9080
9202
2106
G4
12838
70649
19005
44672
85134
80224
07067
13338
32880
79050
35355
74373
97162
70434
78283
77984
25266
62161
25142
04921
33966
74962
53190
36382
68403
58678
76700
55936
G3
73274
09354
64707
24480
31657
12602
27820
76794
G2
77791
25447
16163
53150
G1
99397
03492
65928
74070
ĐB
945367
727269
784953
018012
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0,5 7 1,1,1,2,2 0,3,6
1 7 2
2 4 1,8,8 0
3 4,8,9 4,8,9 6
4 1,9 7 2 7
5 4 0,5 3,7 0
6 1,3,7,7 2,9 1,3,6,6 2,2
7 2,4 0,3,6,7 0,1,8
8 3 0,0,0 3,4 1,2,4
9 1,7 2 1 0,4

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam ngày 1-9-2018

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
86
68
57
26
G7
781
004
804
287
G6
4823
9933
5768
7370
2996
5818
7851
0350
3003
0327
2803
9219
G5
8550
0999
8678
7949
G4
11705
90971
85186
26029
19369
02333
74120
66545
69341
22298
12364
49623
53977
41467
33230
94440
13511
11773
47576
45273
86978
28463
07410
81305
14320
17951
98257
02456
G3
25534
33613
27407
40676
86561
52926
90904
04798
G2
67092
09813
80069
83236
G1
44797
75133
69617
84868
ĐB
172422
042192
821118
358272
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5 4,7 3,4 3,4,5
1 3 3,8 1,7,8 0,9
2 0,2,3,9 3 6 0,6,7
3 3,3,4 3 0 6
4 1,5 0 9
5 0 0,1,7 1,6,7
6 8,9 4,7,8 1,9 3,8
7 1 0,6,7 3,3,6,8,8 2
8 1,6,6 7
9 2,7 2,6,8,9 8

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam ngày 25-8-2018

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
52
07
80
75
G7
423
369
689
489
G6
2625
4031
5240
2996
6526
2646
5226
7193
5423
2767
3963
4387
G5
7885
0279
1694
6852
G4
91441
50984
40779
35623
99927
02823
86083
41084
39574
88755
56876
39722
92221
04479
25262
65219
22962
37872
40780
14346
04577
20676
02152
69125
38721
14062
47925
25720
G3
94710
49008
64567
66442
07986
19679
41542
07046
G2
18177
64910
24632
50334
G1
77960
16067
82379
26037
ĐB
176686
841926
020632
382684
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8 7
1 0 0 9
2 3,3,3,5,7 1,2,6,6 3,6 0,1,5,5
3 1 2,2 4,7
4 0,1 2,6 6 2,6
5 2 5 2,2
6 0 7,7,9 2,2 2,3,7
7 7,9 4,6,9,9 2,7,9,9 5,6
8 3,4,5,6 4 0,0,6,9 4,7,9
9 6 3,4

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam ngày 18-8-2018

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
90
08
93
53
G7
647
345
578
402
G6
0483
5888
4162
7491
0704
2853
5427
2787
1133
6327
5678
2636
G5
7981
2206
9115
9100
G4
77635
08837
45871
70829
00982
78315
58652
97217
78169
43074
53155
07076
76981
50246
76056
78225
38584
16800
65439
21538
47370
40204
76493
54490
09390
51953
65373
04381
G3
79231
66628
80004
68367
13403
31417
32758
69567
G2
54166
64701
95779
00268
G1
57438
77723
97892
90903
ĐB
179744
747089
221480
352041
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1,4,4,6,8 0,3 0,2,3,4
1 5 7 5,7
2 8,9 3 5,7 7
3 1,5,7,8 3,8,9 6
4 4,7 5,6 1
5 2 3,5 6 3,3,8
6 2,6 7,9 7,8
7 1 4,6 0,8,9 3,8
8 1,2,3,8 1,9 0,4,7 1
9 0 1 2,3 0,0,3

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam ngày 11-8-2018

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
34
52
76
84
G7
741
393
675
316
G6
6600
7018
6461
7125
6481
6068
0860
9730
3103
3093
1269
3554
G5
2550
3064
3325
1560
G4
85716
42572
81345
68896
90568
79573
36209
22485
18554
48584
27438
55776
63706
47850
89469
73790
47372
39242
35913
94479
25249
01502
71882
14995
98167
10332
12316
40783
G3
29603
79273
13659
48770
21134
15910
07491
09845
G2
98717
41234
07230
65141
G1
06689
41273
49822
27913
ĐB
434220
764384
105240
488001
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0,3,9 6 3 1,2
1 6,7,8 0,3 3,6,6
2 0 5 2,5
3 4 4,8 0,0,4 2
4 1,5 0,2,9 1,5
5 0 0,2,4,9 4
6 1,8 4,8 0,9 0,7,9
7 2,3,3 0,3,6 2,5,6,9
8 9 1,4,4,5 2,3,4
9 6 3 0 1,3,5

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam ngày 4-8-2018

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
37
67
93
65
G7
385
713
825
259
G6
8829
1857
5964
1713
3528
8326
7679
9264
9383
8291
3625
2645
G5
1957
7042
7981
5792
G4
55826
85453
74616
04866
21608
96047
58041
34010
45497
98812
95932
98988
31990
79987
15585
75098
09742
26081
56316
45731
03934
32561
53239
69931
42355
49246
40303
44136
G3
41411
64108
01451
28941
37320
86056
86992
73612
G2
11930
27476
25917
12379
G1
69466
90770
86746
93534
ĐB
115395
479236
849565
661333
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8,8 3
1 1,6 0,2,3,3 6,7 2
2 6,9 6,8 0,5 5
3 0,7 2,6 1,4 1,3,4,6,9
4 1,7 1,2 2,6 5,6
5 3,7,7 1 6 5,9
6 4,6,6 7 4,5 1,5
7 0,6 9 9
8 5 7,8 1,1,3,5
9 5 0,7 3,8 1,2,2

XSMN t7 hàng tuần quay thưởng vào lúc 16h15’ tại công ty xổ số kiến thiết thuộc tỉnh có lịch mở thưởng trong ngày hôm đó

Ngoài ra, các chuyên gia phân tích từ kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần để đưa ra những bộ số đẹp nhất, có tỉ lệ trúng cao nhất trong ngày, mời bạn tham khảo tại: Dự đoán MN

1. Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam mới nhất năm 2018 (Loại vé 10.000đ 6 chữ số)

Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ – Số lượng giải: 1 – Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000

Giải nhất: trị giá 30.000.000đ – Số lượng giải: 1 – Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 30.000.000

Giải nhì: trị giá 15.000.000đ – Số lượng giải: 1 – Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 15.000.000

Giải ba: trị giá 10.000.000đ – Số lượng giải: 2 – Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 20.000.000

Giải tư: trị giá 3.000.000đ – Số lượng giải: 07 – Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 21.000.000

Giải năm: trị giá 1.000.000đ – Số lượng giải: 10 – Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 10.000.000

Giải sáu: trị giá 400.000đ – Số lượng giải: 30 – Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 12.000.000

Giải bảy: trị giá 200.000đ – Số lượng giải: 100 – Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 20.000.000

Giải tám: trị giá 100.000đ – Số lượng giải: 1000 – Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 100.000.000

Giải phụ đặc biệt: trị giá 50.000.000đ – Số lượng giải: 9 – Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 450.000.000

Giải khuyến khích: trị giá 6.000.000đ – Số lượng giải: 45 – Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 324.000.000

Lưu ý, vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

2. Quy định đổi thưởng

- Khách hàng trúng thưởng, cần đến trực tiếp tại công ty phát hành vé trúng hoặc đến đại lý vé gần nhất để lĩnh thưởng.

- Với giải trúng từ 10 triệu đồng trở lên khách hàng cần phải mang theo chứng minh nhân dân, hộ chiếu, hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân như giấy phép lái xe, hộ khẩu.

- Khách hàng trúng thưởng được Công ty trả thưởng đủ giá trị giải thưởng một lần, bằng Việt Nam đồng theo hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng theo đề nghị của khách hàng.

- Khách hàng khi nhận thưởng phải nộp thuế Thu nhập cá nhân theo quy định của nhà nước.

- Khách hàng trúng thưởng được uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức nhận thưởng thay theo quy định của pháp luật.

- Khách hàng được Công ty giữ bí mật về thông tin trả thưởng của cá nhân, ngoại trừ theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Khi trúng thưởng xổ số miền Nam thuộc tỉnh nào, Quý khách liên hệ với công ty phát hành vé số tỉnh đó để đổi số trúng!