XSMN thứ 7 - XSMN t7 - Xổ số miền nam thứ 7 hàng tuần

  • Miền Nam
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ nhật

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam ngày 10-11-2018

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
39
71
66
55
G7
261
863
925
467
G6
2066
8628
3242
2336
1139
5745
7191
3196
3809
8314
9382
3365
G5
2890
4087
4330
1599
G4
34467
36119
56868
12126
29962
52628
20084
03080
13688
22642
37463
18928
09645
06293
05387
51624
43885
10108
01398
71614
49785
21432
72943
56595
70478
16228
98205
62802
G3
94591
58086
47625
92885
56294
96441
73091
19667
G2
87839
28363
71828
44074
G1
15077
24421
52141
19130
ĐB
547780
282213
113999
866587
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8,9 2,5
1 9 3 4 4
2 6,8,8 1,5,8 4,5,8 8
3 9,9 6,9 0 0,2
4 2 2,5,5 1,1 3
5 5
6 1,2,6,7,8 3,3,3 6 5,7,7
7 7 1 4,8
8 0,4,6 0,5,7,8 5,5,7 2,7
9 0,1 3 1,4,6,8,9 1,5,9

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam ngày 3-11-2018

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
00
08
27
21
G7
061
373
561
115
G6
9145
7343
8035
7686
8779
3614
7251
9546
1799
2853
2527
3641
G5
6650
7897
2059
1554
G4
27077
98268
52803
87810
92849
24837
13115
73834
90454
49470
72487
54013
54758
30482
00669
44543
13846
28668
68206
10726
32011
52665
87666
66505
93070
72891
23222
98848
G3
37979
24680
46546
27579
94830
44724
36985
18622
G2
34938
33862
31543
01936
G1
04917
68132
16852
73910
ĐB
970302
292180
432753
995214
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0,2,3 8 6 5
1 0,5,7 3,4 1 0,4,5
2 4,6,7 1,2,2,7
3 5,7,8 2,4 0 6
4 3,5,9 6 3,3,6,6 1,8
5 0 4,8 1,2,3,9 3,4
6 1,8 2 1,8,9 5,6
7 7,9 0,3,9,9 0
8 0 0,2,6,7 5
9 7 9 1

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam ngày 27-10-2018

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
80
24
04
36
G7
957
591
883
824
G6
9584
1783
4045
0875
7167
0801
9253
1503
3771
0927
2029
8115
G5
7489
8136
0897
3508
G4
59792
01544
58289
64541
68521
60712
24169
66945
77708
42455
42805
56444
91910
58707
91956
56450
40922
98813
65389
66792
04445
19050
01439
09967
97264
61160
68440
10431
G3
40322
92983
54350
52520
42471
30580
06009
26133
G2
94080
68546
01011
86027
G1
70617
32774
93747
63040
ĐB
429149
483866
357329
214037
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1,5,7,8 3,4 8,9
1 2,7 0 1,3 5
2 1,2 0,4 2,9 4,7,7,9
3 6 1,3,6,7,9
4 1,4,5,9 4,5,6 5,7 0,0
5 7 0,5 0,3,6 0
6 9 6,7 0,4,7
7 4,5 1,1
8 0,0,3,3,4,9,9 0,3,9
9 2 1 2,7

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam ngày 20-10-2018

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
55
61
56
70
G7
732
232
923
937
G6
8235
2961
3753
8832
7949
3426
3536
4232
2067
2616
8116
2986
G5
6013
3504
9477
9588
G4
92081
92002
73187
68011
05793
29424
05105
70983
84039
13874
83401
72148
41017
48744
37046
53145
45554
11818
68280
11496
08240
03485
98414
90926
95155
21562
75009
21967
G3
83715
23647
66863
60373
59326
05407
75504
08962
G2
84499
39974
70037
44515
G1
20006
37537
49056
10753
ĐB
574866
111048
929534
644117
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 2,5,6 1,4 7 4,9
1 1,3,5 7 8 4,5,6,6,7
2 4 6 3,6 6
3 2,5 2,2,7,9 2,4,6,7 7
4 7 4,8,8,9 0,5,6
5 3,5 4,6,6 3,5
6 1,6 1,3 7 2,2,7
7 3,4,4 7 0
8 1,7 3 0 5,6,8
9 3,9 6

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam ngày 13-10-2018

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
82
14
85
85
G7
885
679
555
598
G6
2953
6719
0997
6077
6789
5830
6699
1339
0641
6113
2882
8163
G5
5805
5471
9642
2027
G4
56896
35299
68108
76377
40039
07107
42729
88404
76235
42977
65157
62294
26125
67643
69103
23952
81244
80566
17908
18346
98017
31815
30505
00876
87991
65775
85923
68579
G3
77136
60893
03364
54465
50510
95716
40046
45756
G2
43808
44575
61346
34305
G1
68153
95197
81291
95003
ĐB
149289
196096
538489
980921
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5,7,8,8 4 3,8 3,5,5
1 9 4 0,6,7 3,5
2 9 5 1,3,7
3 6,9 0,5 9
4 3 1,2,4,6,6 6
5 3,3 7 2,5 6
6 4,5 6 3
7 7 1,5,7,7,9 5,6,9
8 2,5,9 9 5,9 2,5
9 3,6,7,9 4,6,7 1,9 1,8

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam ngày 6-10-2018

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
38
68
62
39
G7
279
783
917
670
G6
7076
5152
2296
6606
0654
7400
4545
3614
9370
2371
7941
0614
G5
9840
6990
9864
1882
G4
35641
15591
03619
30705
99993
36204
74553
26678
87944
73999
12266
22944
28623
63801
16619
66244
22491
03742
05180
08978
88920
13161
37846
27529
83310
96670
45215
81144
G3
42663
30772
18253
38763
00339
08220
33967
78519
G2
75104
82850
09209
39357
G1
77282
33485
31927
35282
ĐB
075811
855961
415049
610090
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4,4,5 0,1,6 9
1 1,9 4,7,9 0,4,5,9
2 3 0,0,7 9
3 8 9 9
4 0,1 4,4 2,4,5,9 1,4,6
5 2,3 0,3,4 7
6 3 1,3,6,8 2,4 1,7
7 2,6,9 8 0,8 0,0,1
8 2 3,5 0 2,2
9 1,3,6 0,9 1 0

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam ngày 29-9-2018

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
83
52
63
64
G7
286
318
785
186
G6
7789
1747
3495
7758
0014
9294
1651
9218
6243
3464
5540
6559
G5
0623
8577
0987
6334
G4
80612
14128
47432
01003
84574
59091
43673
14243
78052
44862
09307
86156
04831
79275
66663
13436
49936
60497
20857
70010
70722
57147
18076
21308
42301
45405
50609
64816
G3
65279
37340
46887
23386
01639
55272
70669
75983
G2
09553
47063
82556
94987
G1
65387
30316
14770
57680
ĐB
542013
272299
174910
287788
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3 7 1,5,8,9
1 2,3 4,6,8 0,0,8 6
2 3,8 2
3 2 1 6,6,9 4
4 0,7 3 3 0,7
5 3 2,2,6,8 1,6,7 9
6 2,3 3,3 4,4,9
7 3,4,9 5,7 0,2 6
8 3,6,7,9 6,7 5,7 0,3,6,7,8
9 1,5 4,9 7

XSMN t7 hàng tuần quay thưởng vào lúc 16h15’ tại công ty xổ số kiến thiết thuộc tỉnh có lịch mở thưởng trong ngày hôm đó

Ngoài ra, các chuyên gia phân tích từ kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần để đưa ra những bộ số đẹp nhất, có tỉ lệ trúng cao nhất trong ngày, mời bạn tham khảo tại: Dự đoán MN

1. Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam mới nhất năm 2018 (Loại vé 10.000đ 6 chữ số)

Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ – Số lượng giải: 1 – Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000

Giải nhất: trị giá 30.000.000đ – Số lượng giải: 1 – Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 30.000.000

Giải nhì: trị giá 15.000.000đ – Số lượng giải: 1 – Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 15.000.000

Giải ba: trị giá 10.000.000đ – Số lượng giải: 2 – Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 20.000.000

Giải tư: trị giá 3.000.000đ – Số lượng giải: 07 – Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 21.000.000

Giải năm: trị giá 1.000.000đ – Số lượng giải: 10 – Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 10.000.000

Giải sáu: trị giá 400.000đ – Số lượng giải: 30 – Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 12.000.000

Giải bảy: trị giá 200.000đ – Số lượng giải: 100 – Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 20.000.000

Giải tám: trị giá 100.000đ – Số lượng giải: 1000 – Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 100.000.000

Giải phụ đặc biệt: trị giá 50.000.000đ – Số lượng giải: 9 – Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 450.000.000

Giải khuyến khích: trị giá 6.000.000đ – Số lượng giải: 45 – Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 324.000.000

Lưu ý, vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

2. Quy định đổi thưởng

- Khách hàng trúng thưởng, cần đến trực tiếp tại công ty phát hành vé trúng hoặc đến đại lý vé gần nhất để lĩnh thưởng.

- Với giải trúng từ 10 triệu đồng trở lên khách hàng cần phải mang theo chứng minh nhân dân, hộ chiếu, hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân như giấy phép lái xe, hộ khẩu.

- Khách hàng trúng thưởng được Công ty trả thưởng đủ giá trị giải thưởng một lần, bằng Việt Nam đồng theo hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng theo đề nghị của khách hàng.

- Khách hàng khi nhận thưởng phải nộp thuế Thu nhập cá nhân theo quy định của nhà nước.

- Khách hàng trúng thưởng được uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức nhận thưởng thay theo quy định của pháp luật.

- Khách hàng được Công ty giữ bí mật về thông tin trả thưởng của cá nhân, ngoại trừ theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Khi trúng thưởng xổ số miền Nam thuộc tỉnh nào, Quý khách liên hệ với công ty phát hành vé số tỉnh đó để đổi số trúng!