XSMB 17/07/2019 - Kết quả xố số miền Bắc ngày 17 tháng 7 năm 2019

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 17-07-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 3PE - 9PE - 15PE Đầu Đuôi
ĐB7560900,0,2,4,8,8,9
G14113014
G2840630492920,9
G370751438863093230,2,8
93383011006200240,0
G4817296569138778851,6
G523200208049263
95049985040072,3,8
G611444029983,5,6,8
G77840087392,9