XSMB 09/10/2019 - Kết quả xố số miền Bắc ngày 9 tháng 10 năm 2019

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 09-10-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 14VC - 9VC - 8VC Đầu Đuôi
ĐB6508408
G1407201
G2611706042620,1,2,6,7
G319784782706092130,2,3,4,5,9
10581333328463948
G4057210503893997850,3
G588663698263564,6
32224808259770,0,2,8
G692795343081,4,4
G73348643493,7,8