XSMB 15/08/2019 - Kết quả xố số miền Bắc ngày 15 tháng 8 năm 2019

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 15-08-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 1RL - 4RL - 15RL Đầu Đuôi
ĐB1747403
G16123511
G2409217557721,1,2,5
G346580936366135235,6,8,9
16557314616168347,8,9
G4389139213447462252,2,3,5,5,6,7
G568531752785661
37494139580374,6,7
G665544813880,3
G77611552591