Thống kê Giải Đặc Biệt Miền Bắc theo năm - Thống kê XSMB theo năm

Chúng tôi đang nâng cấp website, mời bạn chuyển sang: https://xsdb.me/thong-ke-giai-dac-biet-theo-nam.html

Bảng đặc biệt miền Bắc theo năm

Xem thống kê giải đặc biệt năm 2023

Tháng Ngày
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 16705 Tổng: 5 34838 Tổng: 1 76102 Tổng: 2
2 49265 Tổng: 1 60755 Tổng: 0 47577 Tổng: 4
3 25649 Tổng: 3 52766 Tổng: 2 37856 Tổng: 1
4 75757 Tổng: 2 64948 Tổng: 2 06743 Tổng: 7
5 76191 Tổng: 0 06194 Tổng: 3 58118 Tổng: 9
6 45370 Tổng: 7 35492 Tổng: 1 39919 Tổng: 0
7 39597 Tổng: 6 18198 Tổng: 7 75877 Tổng: 4
8 20040 Tổng: 4 88864 Tổng: 0 73787 Tổng: 5
9 78014 Tổng: 5 29337 Tổng: 0 68205 Tổng: 5
10 81191 Tổng: 0 85120 Tổng: 2 24420 Tổng: 2
11 04942 Tổng: 6 98713 Tổng: 4 47076 Tổng: 3
12 18452 Tổng: 7 09841 Tổng: 5 56695 Tổng: 4
13 60762 Tổng: 8 41916 Tổng: 7 17375 Tổng: 2
14 62940 Tổng: 4 56141 Tổng: 5 67879 Tổng: 6
15 44221 Tổng: 3 18158 Tổng: 3 67724 Tổng: 6
16 48260 Tổng: 6 65243 Tổng: 7 89581 Tổng: 9
17 53363 Tổng: 9 18435 Tổng: 8 59389 Tổng: 7
18 45282 Tổng: 0 44971 Tổng: 8 57570 Tổng: 7
19 62857 Tổng: 2 37264 Tổng: 0 86903 Tổng: 3
20 91869 Tổng: 5 32775 Tổng: 2 24192 Tổng: 1
21 90781 Tổng: 9 81664 Tổng: 0
22 31357 Tổng: 2 08798 Tổng: 7
23 01964 Tổng: 0 45483 Tổng: 1
24 16979 Tổng: 6 48657 Tổng: 2
25 52371 Tổng: 8 30415 Tổng: 6 32273 Tổng: 0
26 34164 Tổng: 0 67360 Tổng: 6 57765 Tổng: 1
27 72859 Tổng: 4 93758 Tổng: 3 83230 Tổng: 3
28 87219 Tổng: 0 55827 Tổng: 9 66228 Tổng: 0
29 76479 Tổng: 6 86367 Tổng: 3
30 16179 Tổng: 6 11504 Tổng: 4
31 30061 Tổng: 7 59381 Tổng: 9

Thống kê Giải Đặc Biệt Miền Bắc theo năm - Thống kê XSMB theo năm chuẩn 100%.✅ Tổng hợp thống kê KQXSMB theo năm chính xác nhất