Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt xổ số Thừa Thiên Huế

Thống kê theo đầu giải đặc biệt Thừa Thiên Huế từ 26-12-2021 đến 25-01-2022

Ngày
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9
24-01-2022
42
23-01-2022
82
17-01-2022
31
16-01-2022
17
10-01-2022
38
09-01-2022
46
03-01-2022
97
02-01-2022
31
27-12-2021
69
Tổng 0
1
0
3
2
0
1
0
1
1

Thống kê đuôi giải đặc biệt Thừa Thiên Huế từ 26-12-2021 đến 25-01-2022

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
24-01-2022
42
23-01-2022
82
17-01-2022
31
16-01-2022
17
10-01-2022
38
09-01-2022
46
03-01-2022
97
02-01-2022
31
27-12-2021
69
Tổng 0
2
2
0
0
0
1
2
1
1

Thống kê tổng loto Thừa Thiên Huế

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
24-01-2022
42
23-01-2022
82
17-01-2022
31
16-01-2022
17
10-01-2022
38
09-01-2022
46
03-01-2022
97
02-01-2022
31
27-12-2021
69
Số lần 2
1
0
0
2
1
2
0
1
0