Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt xổ số Thừa Thiên Huế

Thống kê theo đầu giải đặc biệt Thừa Thiên Huế từ 03-06-2022 đến 03-07-2022

Ngày
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9
27-06-2022
41
26-06-2022
47
20-06-2022
51
19-06-2022
12
13-06-2022
03
12-06-2022
99
06-06-2022
22
05-06-2022
44
Tổng 1
1
1
0
3
1
0
0
0
1

Thống kê đuôi giải đặc biệt Thừa Thiên Huế từ 03-06-2022 đến 03-07-2022

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
27-06-2022
41
26-06-2022
47
20-06-2022
51
19-06-2022
12
13-06-2022
03
12-06-2022
99
06-06-2022
22
05-06-2022
44
Tổng 0
2
2
1
1
0
0
1
0
1

Thống kê tổng loto Thừa Thiên Huế

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
27-06-2022
41
26-06-2022
47
20-06-2022
51
19-06-2022
12
13-06-2022
03
12-06-2022
99
06-06-2022
22
05-06-2022
44
Số lần 0
1
0
2
1
1
1
0
2
0