Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt xổ số TP Hồ Chí Minh

Thống kê theo đầu giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh từ 26-12-2021 đến 25-01-2022

Ngày
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9
24-01-2022
75
22-01-2022
90
17-01-2022
68
15-01-2022
92
10-01-2022
43
08-01-2022
15
03-01-2022
06
01-01-2022
69
27-12-2021
44
Tổng 1
1
0
0
2
0
2
1
0
2

Thống kê đuôi giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh từ 26-12-2021 đến 25-01-2022

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
24-01-2022
75
22-01-2022
90
17-01-2022
68
15-01-2022
92
10-01-2022
43
08-01-2022
15
03-01-2022
06
01-01-2022
69
27-12-2021
44
Tổng 1
0
1
1
1
2
1
0
1
1

Thống kê tổng loto TP Hồ Chí Minh

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
24-01-2022
75
22-01-2022
90
17-01-2022
68
15-01-2022
92
10-01-2022
43
08-01-2022
15
03-01-2022
06
01-01-2022
69
27-12-2021
44
Số lần 0
1
1
0
1
1
2
1
1
1