Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt xổ số Tây Ninh

Thống kê theo đầu giải đặc biệt Tây Ninh từ 26-12-2021 đến 25-01-2022

Ngày
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9
20-01-2022
55
13-01-2022
71
06-01-2022
25
30-12-2021
17
Tổng 0
1
1
0
0
1
0
1
0
0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Tây Ninh từ 26-12-2021 đến 25-01-2022

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
20-01-2022
55
13-01-2022
71
06-01-2022
25
30-12-2021
17
Tổng 0
1
0
0
0
2
0
1
0
0

Thống kê tổng loto Tây Ninh

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
20-01-2022
55
13-01-2022
71
06-01-2022
25
30-12-2021
17
Số lần 1
0
0
0
0
0
0
1
2
0