Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt xổ số Tây Ninh

Thống kê theo đầu giải đặc biệt Tây Ninh từ 03-06-2022 đến 03-07-2022

Ngày
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9
30-06-2022
46
23-06-2022
00
16-06-2022
42
09-06-2022
15
Tổng 1
1
0
0
2
0
0
0
0
0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Tây Ninh từ 03-06-2022 đến 03-07-2022

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
30-06-2022
46
23-06-2022
00
16-06-2022
42
09-06-2022
15
Tổng 1
0
1
0
0
1
1
0
0
0

Thống kê tổng loto Tây Ninh

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
30-06-2022
46
23-06-2022
00
16-06-2022
42
09-06-2022
15
Số lần 2
0
0
0
0
0
2
0
0
0