Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt xổ số Khánh Hòa

Thống kê theo đầu giải đặc biệt Khánh Hòa từ 26-12-2021 đến 25-01-2022

Ngày
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9
23-01-2022
30
19-01-2022
63
16-01-2022
09
12-01-2022
39
09-01-2022
05
05-01-2022
65
02-01-2022
69
29-12-2021
52
26-12-2021
35
Tổng 2
0
0
3
0
1
3
0
0
0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Khánh Hòa từ 26-12-2021 đến 25-01-2022

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
23-01-2022
30
19-01-2022
63
16-01-2022
09
12-01-2022
39
09-01-2022
05
05-01-2022
65
02-01-2022
69
29-12-2021
52
26-12-2021
35
Tổng 1
0
1
1
0
3
0
0
0
3

Thống kê tổng loto Khánh Hòa

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
23-01-2022
30
19-01-2022
63
16-01-2022
09
12-01-2022
39
09-01-2022
05
05-01-2022
65
02-01-2022
69
29-12-2021
52
26-12-2021
35
Số lần 0
1
1
1
0
2
0
1
1
2