Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt xổ số Khánh Hòa

Thống kê theo đầu giải đặc biệt Khánh Hòa từ 03-06-2022 đến 03-07-2022

Ngày
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9
29-06-2022
89
26-06-2022
86
22-06-2022
53
19-06-2022
13
15-06-2022
56
12-06-2022
97
08-06-2022
74
05-06-2022
54
Tổng 0
1
0
0
0
3
0
1
2
1

Thống kê đuôi giải đặc biệt Khánh Hòa từ 03-06-2022 đến 03-07-2022

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
29-06-2022
89
26-06-2022
86
22-06-2022
53
19-06-2022
13
15-06-2022
56
12-06-2022
97
08-06-2022
74
05-06-2022
54
Tổng 0
0
0
2
2
0
2
1
0
1

Thống kê tổng loto Khánh Hòa

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
29-06-2022
89
26-06-2022
86
22-06-2022
53
19-06-2022
13
15-06-2022
56
12-06-2022
97
08-06-2022
74
05-06-2022
54
Số lần 0
2
0
0
2
0
1
1
1
1