Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt xổ số Bình Dương

Thống kê theo đầu giải đặc biệt Bình Dương từ 26-12-2021 đến 25-01-2022

Ngày
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9
21-01-2022
97
14-01-2022
96
07-01-2022
77
31-12-2021
07
Tổng 1
0
0
0
0
0
0
1
0
2

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Dương từ 26-12-2021 đến 25-01-2022

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
21-01-2022
97
14-01-2022
96
07-01-2022
77
31-12-2021
07
Tổng 0
0
0
0
0
0
1
3
0
0

Thống kê tổng loto Bình Dương

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
21-01-2022
97
14-01-2022
96
07-01-2022
77
31-12-2021
07
Số lần 0
0
0
0
1
1
1
1
0
0