XSVT ngày 19/02/2019 - SXVT - Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 19 tháng 02 năm 2019