XSMB 15/04/2015 - Kết quả xố số miền Bắc ngày 15 tháng 4 năm 2015

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 15-04-2015

Ký hiệu trúng ĐB: Đầu Đuôi
ĐB8581504,5
G18835915
G2466334040421,3,4,6
G359881960338174233,3,7,8
94345745372976441,2,3,5
G4818655261223757355,9
G518410955146560,4,5,6
19815485778673
G696632180581,1,5,6,6
G7244338609