Thống kê tần suất lô tô Bình Định XSBDI 2 số từ 00-99

Thống kê tần suất lô tô Bình Định XSBDI 2 số từ 00-99

Thống kê tần suất lô tô Bình Định là phương pháp thống kê số lần xuất hiện của 2 số cuối XSBDI trong một khoảng thời gian hoặc biên độ bạn lựa chọn xem.

Đây là phương pháp Thống kê tần suất lô tô Bình Định 2 số từ 00-99 giúp người chơi có thể phán đoán được quy luật xuất hiện của các bộ số và chọn lựa được những bộ số đẹp nhất, có khả năng về nhiều nhất trong ngày mở thưởng xổ số Bình Định hôm nay. 

Thống kê tần suất lô tô sẽ giúp bạn kiểm tra được số lần những bộ cầu lô và giải đặc biệt XS Bình Định xuất hiện bao nhiêu lần trong khoảng thời gian nhất định với biên độ tối thiểu là 30 ngày, 60 ngày và tối đa là 100 ngày. Mời bạn nhấp vào liên kết để xem XSMT nhanh và chính xác nhất.

Chọn bộ số cần thống kê
 Chọn tất cả  Xóa tất cả
 • 00
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
Bạn đã chọn: 100 bộ số

Kết quả thống kê tần suất loto Bình Định từ 20-10-2019 đến 19-11-2019

Ngày
-
tháng
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
02
-
11
01
-
11
31
-
10
30
-
10
29
-
10
28
-
10
27
-
10
26
-
10
25
-
10
24
-
10
23
-
10
22
-
10
21
-
10
Tổng số lần về
00 0
01 0
02 1 1
03 1 1
04 1 1 2
05 0
06 0
07 1 1 2
08 0
09 1 1 1 3
10 1 1
11 0
12 0
13 1 1
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 1 1
211 1
22 0
23 0
24 1 1
25 1 1
26 1 1
27 1 1
28 0
291 1
30 0
31 2 2
32 0
331 1
34 0
35 0
36 1 1
371 1 2
38 1 1
39 1 1 2
40 1 1
41 0
42 1 1
43 0
44 1 1 2
45 1 1
46 0
47 1 1
481 1
49 0
50 1 1
51 0
52 0
53 0
541 1 2
551 1 2
56 0
57 1 1
58 0
591 1 2
60 0
61 1 1
62 1 1
63 0
641 1
651 1 2
66 1 1 2
67 0
68 0
691 1 2
70 0
71 1 1
721 1
731 1 2
74 1 1
751 1 2
761 1 2
77 0
78 0
791 1
801 1
81 2 2
82 0
83 0
84 0
85 1 2 3
86 0
87 0
88 1 1 2
89 0
90 0
91 0
92 0
93 0
94 0
951 1
96 1 1
97 0
98 0
99 1 1

Danh sách số về nhiều nhất từ 20-10-2019 đến 19-11-2019

Bộ số
09
85
04
07
31
37
39
44
54
55
Số lần về 3
3
2
2
2
2
2
2
2
2