Thống kê đầu đuôi lô tô đài Thừa Thiên Huế

Kết quả thống kê theo đầu loto Thừa Thiên Huế từ 03-06-2022 đến 03-07-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27-06-2022
4 lần
0 lần
1 lần
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
26-06-2022
1 lần
4 lần
2 lần
0 lần
4 lần
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
0 lần
20-06-2022
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
19-06-2022
2 lần
2 lần
2 lần
5 lần
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
13-06-2022
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
12-06-2022
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
06-06-2022
0 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
05-06-2022
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
6 lần
0 lần
Số lần 13
15
19
16
16
11
11
14
21
8

Thống kê đuôi loto Thừa Thiên Huế

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
27-06-2022
2 lần
6 lần
3 lần
0 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
26-06-2022
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
20-06-2022
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
3 lần
19-06-2022
0 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
6 lần
4 lần
13-06-2022
0 lần
4 lần
0 lần
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
4 lần
0 lần
12-06-2022
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
3 lần
0 lần
3 lần
06-06-2022
1 lần
4 lần
3 lần
2 lần
0 lần
4 lần
0 lần
0 lần
2 lần
2 lần
05-06-2022
0 lần
1 lần
1 lần
0 lần
5 lần
4 lần
4 lần
0 lần
0 lần
3 lần
Số lần 8
22
13
10
15
20
12
8
19
17

Thống kê tổng loto Thừa Thiên Huế

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
27-06-2022
2 lần
0 lần
0 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
4 lần
2 lần
26-06-2022
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
0 lần
20-06-2022
3 lần
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
19-06-2022
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
13-06-2022
0 lần
1 lần
6 lần
4 lần
0 lần
4 lần
1 lần
2 lần
0 lần
0 lần
12-06-2022
2 lần
2 lần
0 lần
5 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
06-06-2022
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
0 lần
1 lần
5 lần
2 lần
05-06-2022
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
4 lần
0 lần
1 lần
2 lần
5 lần
0 lần
Số lần 13
14
13
21
14
11
12
15
25
6