Thống kê đầu đuôi lô tô đài Quảng Bình

Kết quả thống kê theo đầu loto Quảng Bình từ 26-12-2021 đến 25-01-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20-01-2022
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
13-01-2022
0 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
5 lần
0 lần
2 lần
06-01-2022
0 lần
0 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
0 lần
4 lần
5 lần
2 lần
30-12-2021
0 lần
3 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
Số lần 1
6
3
11
7
8
4
13
11
8

Thống kê đuôi loto Quảng Bình

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
20-01-2022
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
13-01-2022
4 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
0 lần
2 lần
3 lần
3 lần
06-01-2022
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
0 lần
3 lần
30-12-2021
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
0 lần
0 lần
2 lần
1 lần
5 lần
2 lần
Số lần 9
7
10
5
2
6
6
6
10
11

Thống kê tổng loto Quảng Bình

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
20-01-2022
0 lần
2 lần
4 lần
4 lần
1 lần
1 lần
4 lần
0 lần
0 lần
2 lần
13-01-2022
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
06-01-2022
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
0 lần
3 lần
3 lần
30-12-2021
0 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
Số lần 1
6
8
13
7
8
11
3
6
9