Thống kê đầu đuôi lô tô đài Phú Yên

Kết quả thống kê theo đầu loto Phú Yên từ 03-06-2022 đến 03-07-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27-06-2022
0 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
5 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
20-06-2022
3 lần
3 lần
0 lần
1 lần
0 lần
2 lần
5 lần
1 lần
0 lần
3 lần
13-06-2022
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
0 lần
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
06-06-2022
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
0 lần
4 lần
3 lần
1 lần
0 lần
Số lần 7
11
6
6
2
10
11
9
4
6

Thống kê đuôi loto Phú Yên

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
27-06-2022
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
0 lần
1 lần
20-06-2022
1 lần
1 lần
1 lần
5 lần
0 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
5 lần
13-06-2022
2 lần
1 lần
2 lần
6 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
0 lần
06-06-2022
1 lần
0 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
2 lần
Số lần 6
4
6
17
5
7
4
9
6
8

Thống kê tổng loto Phú Yên

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
27-06-2022
0 lần
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
20-06-2022
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
13-06-2022
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
0 lần
3 lần
4 lần
2 lần
06-06-2022
0 lần
1 lần
1 lần
2 lần
5 lần
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
Số lần 5
6
7
8
11
7
7
6
9
6