Thống kê đầu đuôi lô tô đài Khánh Hòa

Kết quả thống kê theo đầu loto Khánh Hòa từ 03-06-2022 đến 03-07-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
29-06-2022
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
0 lần
26-06-2022
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
1 lần
22-06-2022
0 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
19-06-2022
5 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
15-06-2022
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
12-06-2022
0 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
08-06-2022
2 lần
0 lần
1 lần
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
05-06-2022
1 lần
0 lần
3 lần
1 lần
0 lần
4 lần
3 lần
5 lần
0 lần
1 lần
Số lần 16
9
16
19
12
15
15
20
13
9

Thống kê đuôi loto Khánh Hòa

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
29-06-2022
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
26-06-2022
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
3 lần
1 lần
1 lần
22-06-2022
1 lần
2 lần
0 lần
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
19-06-2022
0 lần
0 lần
1 lần
4 lần
0 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
4 lần
15-06-2022
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
0 lần
4 lần
3 lần
1 lần
3 lần
12-06-2022
4 lần
0 lần
2 lần
2 lần
0 lần
3 lần
4 lần
3 lần
0 lần
0 lần
08-06-2022
4 lần
3 lần
0 lần
0 lần
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
4 lần
2 lần
05-06-2022
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
5 lần
0 lần
1 lần
Số lần 16
9
12
18
7
10
21
23
12
16

Thống kê tổng loto Khánh Hòa

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
29-06-2022
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
26-06-2022
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
4 lần
0 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
22-06-2022
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
0 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
19-06-2022
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
15-06-2022
3 lần
4 lần
0 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
0 lần
12-06-2022
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
5 lần
3 lần
0 lần
08-06-2022
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
5 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
05-06-2022
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
5 lần
Số lần 15
14
13
17
17
11
15
15
14
13