Thống kê đầu đuôi lô tô đài Bến Tre

Kết quả thống kê theo đầu loto Bến Tre từ 26-12-2021 đến 25-01-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18-01-2022
0 lần
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
11-01-2022
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
3 lần
5 lần
1 lần
1 lần
1 lần
04-01-2022
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
0 lần
4 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
28-12-2021
2 lần
3 lần
1 lần
5 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
Số lần 8
7
3
13
3
10
10
5
4
9

Thống kê đuôi loto Bến Tre

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
18-01-2022
0 lần
3 lần
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
11-01-2022
1 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
0 lần
4 lần
1 lần
0 lần
3 lần
04-01-2022
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
28-12-2021
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
0 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
Số lần 4
9
7
9
6
6
11
6
7
7

Thống kê tổng loto Bến Tre

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
18-01-2022
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
0 lần
3 lần
4 lần
4 lần
1 lần
0 lần
11-01-2022
2 lần
3 lần
1 lần
0 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
04-01-2022
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
28-12-2021
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
0 lần
4 lần
3 lần
Số lần 8
6
6
5
2
12
10
8
9
6