Thống kê đầu đuôi lô tô đài Bạc Liêu

Kết quả thống kê theo đầu loto Bạc Liêu từ 26-12-2021 đến 25-01-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18-01-2022
2 lần
2 lần
6 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
11-01-2022
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
04-01-2022
1 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
2 lần
4 lần
28-12-2021
3 lần
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
3 lần
Số lần 7
10
10
5
6
3
9
8
5
9

Thống kê đuôi loto Bạc Liêu

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
18-01-2022
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
11-01-2022
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
0 lần
2 lần
4 lần
1 lần
3 lần
04-01-2022
4 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
0 lần
28-12-2021
2 lần
0 lần
3 lần
0 lần
1 lần
7 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
Số lần 11
4
10
7
6
9
7
9
5
4

Thống kê tổng loto Bạc Liêu

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
18-01-2022
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
11-01-2022
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
04-01-2022
3 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
28-12-2021
2 lần
4 lần
1 lần
1 lần
0 lần
0 lần
3 lần
4 lần
2 lần
1 lần
Số lần 7
11
4
5
7
6
8
9
8
7