Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt xổ số Hậu Giang

Thống kê theo đầu giải đặc biệt Hậu Giang từ 26-12-2021 đến 25-01-2022

Ngày
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9
22-01-2022
53
15-01-2022
84
08-01-2022
93
01-01-2022
90
Tổng 0
0
0
0
0
1
0
0
1
2

Thống kê đuôi giải đặc biệt Hậu Giang từ 26-12-2021 đến 25-01-2022

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
22-01-2022
53
15-01-2022
84
08-01-2022
93
01-01-2022
90
Tổng 1
0
0
2
1
0
0
0
0
0

Thống kê tổng loto Hậu Giang

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
22-01-2022
53
15-01-2022
84
08-01-2022
93
01-01-2022
90
Số lần 0
0
2
0
0
0
0
0
1
1