Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt xổ số Đà Nẵng

Thống kê theo đầu giải đặc biệt Đà Nẵng từ 26-12-2021 đến 25-01-2022

Ngày
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9
22-01-2022
42
19-01-2022
93
15-01-2022
00
12-01-2022
60
08-01-2022
22
05-01-2022
33
01-01-2022
56
29-12-2021
76
Tổng 1
0
1
1
1
1
1
1
0
1

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đà Nẵng từ 26-12-2021 đến 25-01-2022

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
22-01-2022
42
19-01-2022
93
15-01-2022
00
12-01-2022
60
08-01-2022
22
05-01-2022
33
01-01-2022
56
29-12-2021
76
Tổng 2
0
2
2
0
0
2
0
0
0

Thống kê tổng loto Đà Nẵng

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
22-01-2022
42
19-01-2022
93
15-01-2022
00
12-01-2022
60
08-01-2022
22
05-01-2022
33
01-01-2022
56
29-12-2021
76
Số lần 1
1
1
1
1
0
3
0
0
0