Thống kê tần suất XSQB - Thống kê tần suất lô tô Quảng Bình 2 số từ 00-99

Thống kê tần suất lô tô Quảng Bình 2 số từ 00-99

Thống kê tần suất lô tô Quảng Bình là phương pháp thống kê số lần xuất hiện của 2 số cuối XSQB trong một khoảng thời gian hoặc biên độ bạn lựa chọn xem.

Đây là phương pháp thống kê tần suất XSQB 2 số từ 00-99 giúp người chơi có thể phán đoán được quy luật xuất hiện của các bộ số và chọn lựa được những bộ số đẹp nhất, có khả năng về nhiều nhất trong ngày mở thưởng xổ số Quảng Bình hôm nay. 

Thống kê tần suất lô tô sẽ giúp bạn kiểm tra được số lần những bộ cầu lô và giải đặc biệt XS Quảng Bình xuất hiện bao nhiêu lần trong khoảng thời gian nhất định với biên độ tối thiểu là 30 ngày, 60 ngày và tối đa là 100 ngày. Mời bạn nhấp vào liên kết để xem XSMTR nhanh và chính xác nhất.

Chọn bộ số cần thống kê
 Chọn tất cả  Xóa tất cả
 • 00
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
Bạn đã chọn: 100 bộ số

Kết quả thống kê tần suất loto Quảng Bình từ 23-10-2019 đến 22-11-2019

Ngày
-
tháng
22
-
11
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
02
-
11
01
-
11
31
-
10
30
-
10
29
-
10
28
-
10
27
-
10
26
-
10
25
-
10
24
-
10
Tổng số lần về
001 1
01 0
02 0
03 0
04 2 2
05 0
06 0
07 1 1
08 1 1
09 0
10 0
11 0
12 1 1
13 0
14 0
151 1
16 1 1
17 1 1
18 1 1 1 3
19 0
20 1 1 2
21 1 1
22 1 1
23 0
24 0
25 1 1
26 1 1
27 0
28 0
29 2 2
30 1 1 2
31 2 2
32 0
331 1
342 1 3
35 1 1
361 1
37 1 1
38 1 1
39 1 1
40 2 2
411 1
42 0
43 0
44 1 1
45 1 1 1 3
46 1 1
47 1 1
48 1 1
49 1 1
501 1
51 1 1
52 1 1
53 0
54 0
55 0
56 0
57 1 1
58 0
591 1
601 1 2
61 1 1 2
62 0
63 0
64 1 1 2
65 1 1
66 2 2
67 0
68 0
691 1
70 0
711 1 2
72 0
73 0
74 1 1
75 1 1 2
761 1
77 0
78 1 1
79 1 1
80 2 2
81 1 1
82 1 1
83 2 2
841 1 2
85 0
861 1 2
87 1 1 1 3
88 0
891 1
90 0
91 1 1
92 1 1
93 0
94 1 1
95 1 1
962 1 3
97 0
98 1 1
99 1 1

Danh sách số về nhiều nhất từ 23-10-2019 đến 22-11-2019

Bộ số
18
34
45
87
96
04
20
29
30
31
Số lần về 3
3
3
3
3
2
2
2
2
2