TK TS XS KH Thống kê tần suất lô tô Khánh Hòa XSKH 2 số từ 00-99

TK TS XS KH Thống kê tần suất lô tô Khánh Hòa XSKH 2 số từ 00-99

Thống kê tần suất lô tô Khánh Hòa là phương pháp thống kê số lần xuất hiện của 2 số cuối XSKH trong một khoảng thời gian hoặc biên độ bạn lựa chọn xem.

Đây là phương pháp TK TS XS KH 2 số từ 00-99 giúp người chơi có thể phán đoán được quy luật xuất hiện của các bộ số và chọn lựa được những bộ số đẹp nhất, có khả năng về nhiều nhất trong ngày mở thưởng xổ số Khánh Hòa hôm nay. 

Thống kê tần suất lô tô sẽ giúp bạn kiểm tra được số lần những bộ cầu lô và giải đặc biệt XS Khánh Hòa xuất hiện bao nhiêu lần trong khoảng thời gian nhất định với biên độ tối thiểu là 30 ngày, 60 ngày và tối đa là 100 ngày. Mời bạn nhấp vào liên kết để xem KQXSMTR nhanh và chính xác nhất.

Chọn bộ số cần thống kê
 Chọn tất cả  Xóa tất cả
 • 00
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
Bạn đã chọn: 100 bộ số

Kết quả thống kê tần suất loto Khánh Hòa từ 17-07-2018 đến 16-08-2018

Ngày
-
tháng
16
-
08
15
-
08
14
-
08
13
-
08
12
-
08
11
-
08
10
-
08
09
-
08
08
-
08
07
-
08
06
-
08
05
-
08
04
-
08
03
-
08
02
-
08
01
-
08
31
-
07
30
-
07
29
-
07
28
-
07
27
-
07
26
-
07
25
-
07
24
-
07
23
-
07
22
-
07
21
-
07
20
-
07
19
-
07
18
-
07
Tổng số lần về
001 1 1 1 4
01 1 1
02 0
03 2 1 1 4
04 1 1 1 3
05 1 1
06 1 1
07 0
08 0
091 1 2
10 0
11 0
12 1 1 2
13 1 1 1 1 4
141 1 1 3
152 1 1 1 1 6
16 1 1 1 3
17 1 1 2
18 0
19 0
20 1 1 2
21 0
22 1 1
23 1 1
24 1 1 1 3
25 0
26 1 1 2
271 1 2
281 1 2
29 1 1
30 2 2
311 1 1 3
32 1 1 2
33 1 1 1 3
34 1 1
35 1 1
36 0
37 1 1 2
38 1 1
391 1 2
40 1 1
411 1 1 3
42 0
431 1
44 1 1 2
45 0
46 0
47 0
48 1 1
491 1
50 1 1
51 2 1 3
521 2 2 1 6
53 0
54 0
55 1 1 2
561 1 2
57 0
58 1 1
59 1 1 2
60 1 1 2
61 1 1
621 1 2 4
63 1 1
64 1 1 1 3
65 1 1
661 1 2
67 1 1
68 1 1
69 1 1
70 1 1 2
712 1 1 4
72 1 1 3 1 6
73 1 1
74 0
75 1 1 1 3
76 0
77 1 1 2
78 1 1
79 0
80 1 1
81 1 1
82 1 1
83 1 1
84 1 1 1 3
85 1 1 1 3
86 0
87 1 2 1 4
88 1 1
89 1 1 2
90 1 1
91 1 1 2
92 1 1
93 0
94 2 1 3
95 1 1 1 3
96 0
97 1 1
98 1 1 2
99 1 1 1 1 4