Lô khan Hải Phòng thống kê lô gan lì cực đại XSHP hôm nay

Lô khan Hải Phòng thống kê lô gan lì cực đại XSHP hôm nay

Tính năng này thống kê ngày ra, số ngày gan là số lần mở thưởng mà bộ số đó chưa về (Ví dụ: chọn biên độ gan = 10 bạn sẽ xem được thống kê các bộ số chưa về trong 10 lần quay tính đến ngày mở thưởng hôm nay)

* Thống kê loto gan cho bạn biết: Bộ số loto chưa về trong những lần mở thưởng gần đây, bảng thống kê ngày gan cực đại của bộ số loto từ 00 đến 99, số ngày gan là số lần mở thưởng mà bộ số loto chưa về (Tính đến ngày hôm nay)


Thống kê loto gan Hải Phòng 10 lần mở thưởng gần đây

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
41 2019-10-22 24 24
37 2019-10-23 23 25
53 2019-10-23 23 24
82 2019-10-29 17 24
89 2019-10-31 15 33
12 2019-11-03 12 25
64 2019-11-03 12 26
22 2019-11-05 10 30
15 2019-11-06 9 27
42 2019-11-06 9 32

Thống kê cặp lô gan Hải Phòng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
24 - 42 08-11-2019 7 11
37 - 73 09-11-2019 6 15
89 - 98 09-11-2019 6 12
15 - 51 11-11-2019 4 17
03 - 30 12-11-2019 3 14
12 - 21 12-11-2019 3 13
14 - 41 12-11-2019 3 13
34 - 43 12-11-2019 3 15
36 - 63 12-11-2019 3 16
06 - 60 13-11-2019 2 16

Thống kê giải đặc biệt Hải Phòng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
13 23-03-2018 598
23 07-08-2018 461
87 29-08-2018 439
96 20-09-2018 417
69 09-11-2018 367
70 12-11-2018 364
21 30-11-2018 346
31 13-01-2019 302
79 29-01-2019 286
80 16-02-2019 272

Thống kê đầu giải đặc biệt Hải Phòng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
7 24-10-2019 23
3 28-10-2019 19
6 01-11-2019 15
8 06-11-2019 10
2 07-11-2019 9
9 08-11-2019 8
4 12-11-2019 4
1 13-11-2019 3
5 14-11-2019 2
0 15-11-2019 1

Thống kê đuôi giải đặc biệt Hải Phòng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
5 06-10-2019 41
7 22-10-2019 25
9 28-10-2019 19
3 04-11-2019 12
1 06-11-2019 10
2 09-11-2019 7
0 10-11-2019 6
6 11-11-2019 5
4 12-11-2019 4
8 15-11-2019 1