Lô khan Hà Nội thống kê lô gan lì cực đại XSHN hôm nay

Lô khan Hà Nội thống kê lô gan lì cực đại XSHN hôm nay

3.4 / 5 trên 5 lượt đánh giá

Tính năng này thống kê ngày ra, số ngày gan là số lần mở thưởng mà bộ số đó chưa về (Ví dụ: chọn biên độ gan = 10 bạn sẽ xem được thống kê các bộ số chưa về trong 10 lần quay tính đến ngày mở thưởng hôm nay)

* Thống kê loto gan cho bạn biết: Bộ số loto chưa về trong những lần mở thưởng gần đây, bảng thống kê ngày gan cực đại của bộ số loto từ 00 đến 99, số ngày gan là số lần mở thưởng mà bộ số loto chưa về (Tính đến ngày hôm nay)


Thống kê loto gan Hà Nội 10 lần mở thưởng gần đây

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
28 2018-11-25 19 30
31 2018-11-30 14 38
60 2018-12-02 12 28
76 2018-12-02 12 30
13 2018-12-03 11 35
19 2018-12-03 11 26
46 2018-12-03 11 28
65 2018-12-05 9 29

Thống kê cặp lô gan Hà Nội lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
13 - 31 03-12-2018 11 15
46 - 64 07-12-2018 7 16
09 - 90 08-12-2018 6 17
25 - 52 09-12-2018 5 16
27 - 72 11-12-2018 3 14
36 - 63 11-12-2018 3 16
59 - 95 11-12-2018 3 17
01 - 10 12-12-2018 2 14
04 - 40 12-12-2018 2 14
08 - 80 12-12-2018 2 15

Thống kê giải đặc biệt Hà Nội lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
06 18-10-2016 779
09 06-04-2018 252
85 05-06-2018 192
42 30-06-2018 167
99 08-07-2018 159
26 05-10-2018 70
15 06-10-2018 69
38 25-10-2018 50
44 18-11-2018 26
35 25-11-2018 19

Thống kê đầu giải đặc biệt Hà Nội lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
7 12-11-2018 33
3 26-11-2018 19
2 01-12-2018 14
5 06-12-2018 9
6 07-12-2018 8
0 09-12-2018 6
9 11-12-2018 4
4 12-12-2018 3
1 13-12-2018 2
8 14-12-2018 1

Thống kê đuôi giải đặc biệt Hà Nội lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
2 20-11-2018 25
5 28-11-2018 17
6 02-12-2018 13
9 04-12-2018 11
4 06-12-2018 9
3 08-12-2018 7
1 11-12-2018 4
0 12-12-2018 3
7 13-12-2018 2
8 14-12-2018 1