TK XSKT Thống kê giải đặc biệt kết quả xổ số Kon Tum KQ XSKT

TK XSKT Thống kê giải đặc biệt kết quả xổ số Kon Tum KQ XSKT

- Tính năng này giúp bạn thống kê bộ số giải đặc biệt nhanh theo tuần, tháng, hoặc khoảng thời gian tùy chọn

- Xem kết quả thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số, đầu/đuôi giải đặc biệt theo tuần, tháng của từng tỉnh bạn cần xem

Thống kê giải đặc biệt năm 2018

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
1
2
3
4 243296
5
6
7 524659
8
9
10
11 618268
12
13
14 797199
15
16
17
18 471914
19
20
21 597318
22
23
24
25
26
27
28 230779
29
30
31

Thống kê đầu đặc biệt năm 2018

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
1
2
3
4 9
5
6
7 5
8
9
10
11 6
12
13
14 9
15
16
17
18 1
19
20
21 1
22
23
24
25
26
27
28 7
29
30
31

Thống kê đuôi đặc biệt năm 2018

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
1
2
3
4 6
5
6
7 9
8
9
10
11 8
12
13
14 9
15
16
17
18 4
19
20
21 8
22
23
24
25
26
27
28 9
29
30
31