TK XSKT Thống kê giải đặc biệt kết quả xổ số Kon Tum KQ XSKT

TK XSKT Thống kê giải đặc biệt kết quả xổ số Kon Tum KQ XSKT

- Tính năng này giúp bạn thống kê bộ số giải đặc biệt nhanh theo tuần, tháng, hoặc khoảng thời gian tùy chọn

- Xem kết quả thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số, đầu/đuôi giải đặc biệt theo tuần, tháng của từng tỉnh bạn cần xem

Thống kê giải đặc biệt năm 2018

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
1 189393 075025
2
3 187087
4 243296 110580
5 797517
6 069958
7 524659
8 210228 798496
9
10 504976
11 618268 841936
12 720472
13 499153
14 797199
15 670780 844728
16
17 844981
18 471914 621377
19
20 208845
21 597318
22 849946 038913
23
24 058380
25 495127 481949
26
27 633605
28 230779
29 770403 368878
30
31

Thống kê đầu đặc biệt năm 2018

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
1 9 2
2
3 8
4 9 8
5 1
6 5
7 5
8 2 9
9
10 7
11 6 3
12 7
13 5
14 9
15 8 2
16
17 8
18 1 7
19
20 4
21 1
22 4 1
23
24 8
25 2 4
26
27 0
28 7
29 0 7
30
31

Thống kê đuôi đặc biệt năm 2018

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
1 3 5
2
3 7
4 6 0
5 7
6 8
7 9
8 8 6
9
10 6
11 8 6
12 2
13 3
14 9
15 0 8
16
17 1
18 4 7
19
20 5
21 8
22 6 3
23
24 0
25 7 9
26
27 5
28 9
29 3 8
30
31