Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt ĐB xổ số tên tỉnh KQXSTB từ 00-99

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt kết quả xổ số Thái Bình

- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn

- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây

- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây

Thống kê đầu đuôi đặc biệt cho bạn biết: Đầu, đuôi của giải đặc biệt trong khoảng thời gian bạn lựa chọn hoặc biên độ 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
  • Từ Đến
    Theo biên độ ngày

Kết quả thống kê theo đầu giải đặc biệt Thái Bình từ 21-03-2018 đến 20-04-2018

ĐầuNgày
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
17-04-2018
64
16-04-2018
46
15-04-2018
52
14-04-2018
70
13-04-2018
01
12-04-2018
18
11-04-2018
65
10-04-2018
88
09-04-2018
23
08-04-2018
63
07-04-2018
98
06-04-2018
09
05-04-2018
94
03-04-2018
46
02-04-2018
12
01-04-2018
71
31-03-2018
39
30-03-2018
00
29-03-2018
68
28-03-2018
88
27-03-2018
67
26-03-2018
23
25-03-2018
94
24-03-2018
45
23-03-2018
13
22-03-2018
39
21-03-2018
85
Tổng 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kết quả thống kê theo đuôi giải đặc biệt Thái Bình từ 21-03-2018 đến 20-04-2018

ĐuôiNgày
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
17-04-2018
64
16-04-2018
46
15-04-2018
52
14-04-2018
70
13-04-2018
01
12-04-2018
18
11-04-2018
65
10-04-2018
88
09-04-2018
23
08-04-2018
63
07-04-2018
98
06-04-2018
09
05-04-2018
94
03-04-2018
46
02-04-2018
12
01-04-2018
71
31-03-2018
39
30-03-2018
00
29-03-2018
68
28-03-2018
88
27-03-2018
67
26-03-2018
23
25-03-2018
94
24-03-2018
45
23-03-2018
13
22-03-2018
39
21-03-2018
85
Tổng 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0