KQ XS Power 6/55 - Kết quả xổ số Power 6/55 của Vietlott ngày hôm nay

Kết quả xổ số Power 6/55 của Vietlott ngày hôm nay

 • Thứ bảy,
  030512 202533 41

  Giá trị Jackpot 1: 40.936.775.250 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.305.085.600 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 40.936.775.250
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.305.085.600
  Giải nhất• • • • • 20 40.000.000
  Giải nhì• • • • 617 500.000
  Giải ba• • • 12.195 50.000
 • Thứ năm,
  102327 425152 20

  Giá trị Jackpot 1: 39.994.410.450 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.200.378.400 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 39.994.410.450
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.200.378.400
  Giải nhất• • • • • 1 40.000.000
  Giải nhì• • • • 378 500.000
  Giải ba• • • 8.714 50.000
 • Thứ ba,
  030523 283544 08

  Giá trị Jackpot 1: 38.191.004.850 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.290.607.600 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 38.191.004.850
  Jackpot 2• • • • • • 1 3.290.607.600
  Giải nhất• • • • • 11 40.000.000
  Giải nhì• • • • 582 500.000
  Giải ba• • • 11.811 50.000
 • Thứ bảy,
  031011 254054 17

  Giá trị Jackpot 1: 36.820.442.100 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.138.322.850 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 36.820.442.100
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.138.322.850
  Giải nhất• • • • • 11 40.000.000
  Giải nhì• • • • 466 500.000
  Giải ba• • • 9.517 50.000
 • Thứ năm,
  172224 283744 06

  Giá trị Jackpot 1: 35.575.536.450 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.984.511.300 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 35.575.536.450
  Jackpot 2• • • • • • 1 3.984.511.300
  Giải nhất• • • • • 6 40.000.000
  Giải nhì• • • • 544 500.000
  Giải ba• • • 9.719 50.000
 • Thứ ba,
  092333 404449 17

  Giá trị Jackpot 1: 34.256.649.000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.837.968.250 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 34.256.649.000
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.837.968.250
  Giải nhất• • • • • 12 40.000.000
  Giải nhì• • • • 441 500.000
  Giải ba• • • 9.390 50.000
 • Thứ bảy,
  122226 294547 15

  Giá trị Jackpot 1: 32.831.024.250 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.679.565.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 32.831.024.250
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.679.565.500
  Giải nhất• • • • • 4 40.000.000
  Giải nhì• • • • 406 500.000
  Giải ba• • • 8.357 50.000