KQ XS Power 6/55 - Kết quả xổ số Power 6/55 của Vietlott ngày hôm nay

xoso.me xoso.me

Kết quả xổ số Power 6/55 của Vietlott ngày hôm nay

 • Thứ ba,
  152026 414555 10

  Giá trị Jackpot 1: 39.668.776.950 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.522.333.750 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 39.668.776.950
  Jackpot 2• • • • • • 0 4.522.333.750
  Giải nhất• • • • • 5 40.000.000
  Giải nhì• • • • 461 500.000
  Giải ba• • • 10.784 50.000
 • Thứ bảy,
  202733 435354 48

  Giá trị Jackpot 1: 37.689.645.000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.302.430.200 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 37.689.645.000
  Jackpot 2• • • • • • 0 4.302.430.200
  Giải nhất• • • • • 10 40.000.000
  Giải nhì• • • • 398 500.000
  Giải ba• • • 8.306 50.000
 • Thứ năm,
  313538 444955 24

  Giá trị Jackpot 1: 36.240.081.150 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.141.367.550 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 36.240.081.150
  Jackpot 2• • • • • • 0 4.141.367.550
  Giải nhất• • • • • 5 40.000.000
  Giải nhì• • • • 325 500.000
  Giải ba• • • 8.630 50.000
 • Thứ ba,
  011422 405255 21

  Giá trị Jackpot 1: 34.615.289.550 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.960.835.150 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 34.615.289.550
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.960.835.150
  Giải nhất• • • • • 7 40.000.000
  Giải nhì• • • • 385 500.000
  Giải ba• • • 9.470 50.000
 • Thứ bảy,
  132942 465153 36

  Giá trị Jackpot 1: 32.903.474.700 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.770.633.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 32.903.474.700
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.770.633.500
  Giải nhất• • • • • 5 40.000.000
  Giải nhì• • • • 314 500.000
  Giải ba• • • 7.444 50.000
 • Thứ năm,
  131422 343555 54

  Giá trị Jackpot 1: 31.343.414.700 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.597.293.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 31.343.414.700
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.597.293.500
  Giải nhất• • • • • 5 40.000.000
  Giải nhì• • • • 368 500.000
  Giải ba• • • 7.787 50.000
 • Thứ ba,
  040613 222930 52

  Giá trị Jackpot 1: 77.234.333.700 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.448.025.200 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 1 77.234.333.700
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.448.025.200
  Giải nhất• • • • • 13 40.000.000
  Giải nhì• • • • 721 500.000
  Giải ba• • • 15.791 50.000