KQ XS Power 6/55 - Kết quả xổ số Power 6/55 của Vietlott ngày hôm nay

xoso.me xoso.me

Kết quả xổ số Power 6/55 của Vietlott ngày hôm nay

 • Thứ bảy,
  010203 172653 50

  Giá trị Jackpot 1: 38.166.078.000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.907.342.000 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 38.166.078.000
  Jackpot 2• • • • • • 1 3.907.342.000
  Giải nhất• • • • • 9 40.000.000
  Giải nhì• • • • 502 500.000
  Giải ba• • • 10.088 50.000
 • Thứ năm,
  021016 173336 20

  Giá trị Jackpot 1: 36.699.868.650 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.744.429.850 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 36.699.868.650
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.744.429.850
  Giải nhất• • • • • 8 40.000.000
  Giải nhì• • • • 445 500.000
  Giải ba• • • 9.105 50.000
 • Thứ ba,
  030513 404145 52

  Giá trị Jackpot 1: 35.412.222.450 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.601.358.050 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 35.412.222.450
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.601.358.050
  Giải nhất• • • • • 10 40.000.000
  Giải nhì• • • • 481 500.000
  Giải ba• • • 8.507 50.000
 • Thứ bảy,
  011122 263351 04

  Giá trị Jackpot 1: 32.860.128.000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.317.792.000 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 32.860.128.000
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.317.792.000
  Giải nhất• • • • • 7 40.000.000
  Giải nhì• • • • 469 500.000
  Giải ba• • • 9.078 50.000
 • Thứ năm,
  162223 333638 45

  Giá trị Jackpot 1: 32.860.128.000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.317.792.000 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 32.860.128.000
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.317.792.000
  Giải nhất• • • • • 9 40.000.000
  Giải nhì• • • • 377 500.000
  Giải ba• • • 8.185 50.000
 • Thứ ba,
  202122 314345 30

  Giá trị Jackpot 1: 31.616.504.400 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.179.611.600 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 31.616.504.400
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.179.611.600
  Giải nhất• • • • • 5 40.000.000
  Giải nhì• • • • 383 500.000
  Giải ba• • • 8.291 50.000
 • Thứ bảy,
  081012 244044 51

  Giá trị Jackpot 1: 119.957.842.650 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.699.731.700 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 1 119.957.842.650
  Jackpot 2• • • • • • 1 4.699.731.700
  Giải nhất• • • • • 26 40.000.000
  Giải nhì• • • • 1.193 500.000
  Giải ba• • • 22.314 50.000