KQ XS Power 6/55 - Kết quả xổ số Power 6/55 của Vietlott ngày hôm nay

xoso.me xoso.me

Kết quả xổ số Power 6/55 của Vietlott ngày hôm nay

 • Thứ ba,
  293343 444550 41

  Giá trị Jackpot 1: 67.375.253.100 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.358.335.900 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 67.375.253.100
  Jackpot 2• • • • • • 0 4.358.335.900
  Giải nhất• • • • • 6 40.000.000
  Giải nhì• • • • 363 500.000
  Giải ba• • • 8.017 50.000
 • Thứ bảy,
  313440 424349 16

  Giá trị Jackpot 1: 64.573.341.150 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.047.012.350 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 64.573.341.150
  Jackpot 2• • • • • • 0 4.047.012.350
  Giải nhất• • • • • 8 40.000.000
  Giải nhì• • • • 258 500.000
  Giải ba• • • 5.963 50.000
 • Thứ năm,
  010314 193541 20

  Giá trị Jackpot 1: 62.814.288.900 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.851.562.100 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 62.814.288.900
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.851.562.100
  Giải nhất• • • • • 5 40.000.000
  Giải nhì• • • • 377 500.000
  Giải ba• • • 7.866 50.000
 • Thứ ba,
  213135 414650 23

  Giá trị Jackpot 1: 61.575.921.300 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.713.965.700 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 61.575.921.300
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.713.965.700
  Giải nhất• • • • • 8 40.000.000
  Giải nhì• • • • 305 500.000
  Giải ba• • • 6.654 50.000
 • Thứ bảy,
  041723 253446 24

  Giá trị Jackpot 1: 60.155.334.750 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.556.122.750 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 60.155.334.750
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.556.122.750
  Giải nhất• • • • • 11 40.000.000
  Giải nhì• • • • 418 500.000
  Giải ba• • • 8.170 50.000
 • Thứ năm,
  202728 313947 10

  Giá trị Jackpot 1: 59.174.588.100 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.447.150.900 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 59.174.588.100
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.447.150.900
  Giải nhất• • • • • 5 40.000.000
  Giải nhì• • • • 284 500.000
  Giải ba• • • 6.634 50.000
 • Thứ ba,
  141518 303649 19

  Giá trị Jackpot 1: 57.928.236.150 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.308.667.350 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 57.928.236.150
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.308.667.350
  Giải nhất• • • • • 2 40.000.000
  Giải nhì• • • • 379 500.000
  Giải ba• • • 8.369 50.000