KQ XS Power 6/55 - Kết quả xổ số Power 6/55 của Vietlott ngày hôm nay

Kết quả xổ số Power 6/55 của Vietlott ngày hôm nay

 • Thứ ba,
  012029 314353 16

  Giá trị Jackpot 1: 300.000.000.000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 13.248.804.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 300.000.000.000
  Jackpot 2• • • • • • 1 13.248.804.500
  Giải nhất• • • • • 26 40.000.000
  Giải nhì• • • • 1.509 500.000
  Giải ba• • • 31.864 50.000
 • Thứ bảy,
  122942 485455 18

  Giá trị Jackpot 1: 300.000.000.000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 23.238.831.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 300.000.000.000
  Jackpot 2• • • • • • 2 23.238.831.500
  Giải nhất• • • • • 15 40.000.000
  Giải nhì• • • • 1.505 500.000
  Giải ba• • • 32.743 50.000
 • Thứ năm,
  010708 093943 52

  Giá trị Jackpot 1: 306.891.445.800 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.765.716.200 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 306.891.445.800
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.765.716.200
  Giải nhất• • • • • 41 40.000.000
  Giải nhì• • • • 2.447 500.000
  Giải ba• • • 47.716 50.000
 • Thứ ba,
  151924 515355 29

  Giá trị Jackpot 1: 300.000.000.000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 10.505.465.350 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 300.000.000.000
  Jackpot 2• • • • • • 1 10.505.465.350
  Giải nhất• • • • • 33 40.000.000
  Giải nhì• • • • 1.802 500.000
  Giải ba• • • 38.531 50.000
 • Thứ bảy,
  212636 384050 11

  Giá trị Jackpot 1: 290.823.421.800 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 6.859.255.550 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 290.823.421.800
  Jackpot 2• • • • • • 0 6.859.255.550
  Giải nhất• • • • • 13 40.000.000
  Giải nhì• • • • 1.185 500.000
  Giải ba• • • 25.473 50.000
 • Thứ năm,
  011030 444550 04

  Giá trị Jackpot 1: 281.341.050.600 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5.805.658.750 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 281.341.050.600
  Jackpot 2• • • • • • 0 5.805.658.750
  Giải nhất• • • • • 23 40.000.000
  Giải nhì• • • • 1.372 500.000
  Giải ba• • • 28.003 50.000
 • Thứ ba,
  031015 234153 35

  Giá trị Jackpot 1: 271.952.211.000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.762.454.350 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 271.952.211.000
  Jackpot 2• • • • • • 0 4.762.454.350
  Giải nhất• • • • • 26 40.000.000
  Giải nhì• • • • 1.542 500.000
  Giải ba• • • 32.811 50.000