KQ XS Power 6/55 - Kết quả xổ số Power 6/55 của Vietlott ngày hôm nay

Kết quả xổ số Power 6/55 của Vietlott ngày hôm nay

 • Thứ ba,
  071119 323351 30

  Giá trị Jackpot 1: 36.713.676.000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.745.964.000 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 36.713.676.000
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.745.964.000
  Giải nhất• • • • • 10 40.000.000
  Giải nhì• • • • 508 500.000
  Giải ba• • • 8.966 50.000
 • Thứ bảy,
  061620 323851 34

  Giá trị Jackpot 1: 35.666.199.750 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.629.577.750 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 35.666.199.750
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.629.577.750
  Giải nhất• • • • • 6 40.000.000
  Giải nhì• • • • 330 500.000
  Giải ba• • • 6.598 50.000
 • Thứ năm,
  101119 415054 03

  Giá trị Jackpot 1: 34.588.091.550 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.509.787.950 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 34.588.091.550
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.509.787.950
  Giải nhất• • • • • 3 40.000.000
  Giải nhì• • • • 285 500.000
  Giải ba• • • 6.252 50.000
 • Thứ ba,
  193639 414651 38

  Giá trị Jackpot 1: 33.415.353.750 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.379.483.750 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 33.415.353.750
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.379.483.750
  Giải nhất• • • • • 1 40.000.000
  Giải nhì• • • • 273 500.000
  Giải ba• • • 6.438 50.000
 • Thứ bảy,
  010511 324045 43

  Giá trị Jackpot 1: 31.903.413.600 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.211.490.400 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 31.903.413.600
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.211.490.400
  Giải nhất• • • • • 7 40.000.000
  Giải nhì• • • • 336 500.000
  Giải ba• • • 6.756 50.000
 • Thứ năm,
  040924 252745 40

  Giá trị Jackpot 1: 31.024.813.350 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.113.868.150 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 31.024.813.350
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.113.868.150
  Giải nhất• • • • • 12 40.000.000
  Giải nhì• • • • 378 500.000
  Giải ba• • • 7.264 50.000
 • Thứ ba,
  051014 232438 35

  Giá trị Jackpot 1: 30.528.493.950 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.058.721.550 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 30.528.493.950
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.058.721.550
  Giải nhất• • • • • 5 40.000.000
  Giải nhì• • • • 170 500.000
  Giải ba• • • 4.024 50.000