KQ XS Power 6/55 - Kết quả xổ số Power 6/55 của Vietlott ngày hôm nay

Kết quả xổ số Power 6/55 của Vietlott ngày hôm nay

 • Thứ ba,
  010915 172526 08

  Giá trị Jackpot 1: 53.457.332.700 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.195.962.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 53.457.332.700
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.195.962.500
  Giải nhất• • • • • 13 40.000.000
  Giải nhì• • • • 762 500.000
  Giải ba• • • 15.129 50.000
 • Thứ bảy,
  141749 525355 12

  Giá trị Jackpot 1: 51.693.670.200 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.500.296.150 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 51.693.670.200
  Jackpot 2• • • • • • 1 4.500.296.150
  Giải nhất• • • • • 5 40.000.000
  Giải nhì• • • • 517 500.000
  Giải ba• • • 11.277 50.000
 • Thứ năm,
  021114 364955 53

  Giá trị Jackpot 1: 49.539.451.350 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.260.938.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 49.539.451.350
  Jackpot 2• • • • • • 0 4.260.938.500
  Giải nhất• • • • • 5 40.000.000
  Giải nhì• • • • 498 500.000
  Giải ba• • • 10.572 50.000
 • Thứ ba,
  010511 373944 31

  Giá trị Jackpot 1: 47.620.664.400 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.047.739.950 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 47.620.664.400
  Jackpot 2• • • • • • 0 4.047.739.950
  Giải nhất• • • • • 7 40.000.000
  Giải nhì• • • • 702 500.000
  Giải ba• • • 13.818 50.000
 • Thứ bảy,
  030609 314854 53

  Giá trị Jackpot 1: 45.711.703.650 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.835.633.200 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 45.711.703.650
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.835.633.200
  Giải nhất• • • • • 6 40.000.000
  Giải nhì• • • • 504 500.000
  Giải ba• • • 10.771 50.000
 • Thứ năm,
  091323 273942 49

  Giá trị Jackpot 1: 43.892.386.050 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.633.486.800 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 43.892.386.050
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.633.486.800
  Giải nhất• • • • • 18 40.000.000
  Giải nhì• • • • 712 500.000
  Giải ba• • • 12.905 50.000
 • Thứ ba,
  101316 233049 24

  Giá trị Jackpot 1: 42.768.578.550 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.508.619.300 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 42.768.578.550
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.508.619.300
  Giải nhất• • • • • 8 40.000.000
  Giải nhì• • • • 506 500.000
  Giải ba• • • 11.140 50.000