KQ XS Power 6/55 - Kết quả xổ số Power 6/55 của Vietlott ngày hôm nay

xoso.me xoso.me

Kết quả xổ số Power 6/55 của Vietlott ngày hôm nay

 • Thứ năm,
  081526 414353 46

  Giá trị Jackpot 1: 50.622.710.700 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5.739.437.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 50.622.710.700
  Jackpot 2• • • • • • 0 5.739.437.500
  Giải nhất• • • • • 9 40.000.000
  Giải nhì• • • • 623 500.000
  Giải ba• • • 13.514 50.000
 • Thứ ba,
  011217 344849 47

  Giá trị Jackpot 1: 48.334.463.400 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5.485.187.800 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 48.334.463.400
  Jackpot 2• • • • • • 0 5.485.187.800
  Giải nhất• • • • • 14 40.000.000
  Giải nhì• • • • 836 500.000
  Giải ba• • • 15.780 50.000
 • Thứ bảy,
  021415 444650 18

  Giá trị Jackpot 1: 46.036.778.250 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5.229.889.450 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 46.036.778.250
  Jackpot 2• • • • • • 0 5.229.889.450
  Giải nhất• • • • • 2 40.000.000
  Giải nhì• • • • 307 500.000
  Giải ba• • • 7.734 50.000
 • Thứ năm,
  202728 324750 41

  Giá trị Jackpot 1: 44.397.880.500 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5.047.789.700 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 44.397.880.500
  Jackpot 2• • • • • • 0 5.047.789.700
  Giải nhất• • • • • 6 40.000.000
  Giải nhì• • • • 382 500.000
  Giải ba• • • 8.264 50.000
 • Thứ ba,

  Giá trị Jackpot 1: 0 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 0 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 0
  Jackpot 2• • • • • • 0 0
  Giải nhất• • • • • 0 40.000.000
  Giải nhì• • • • 0 500.000
  Giải ba• • • 0 50.000
 • Thứ bảy,
  112327 353646 37

  Giá trị Jackpot 1: 42.935.678.850 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.885.322.850 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 42.935.678.850
  Jackpot 2• • • • • • 0 4.885.322.850
  Giải nhất• • • • • 6 40.000.000
  Giải nhì• • • • 525 500.000
  Giải ba• • • 10.836 50.000
 • Thứ năm,
  101920 283444 29

  Giá trị Jackpot 1: 41.293.427.700 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.702.850.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 41.293.427.700
  Jackpot 2• • • • • • 0 4.702.850.500
  Giải nhất• • • • • 4 40.000.000
  Giải nhì• • • • 486 500.000
  Giải ba• • • 10.752 50.000