KQ XS Power 6/55 - Kết quả xổ số Power 6/55 của Vietlott ngày hôm nay

xoso.me xoso.me

Kết quả xổ số Power 6/55 của Vietlott ngày hôm nay

 • Thứ ba,
  111229 313753 41

  Giá trị Jackpot 1: 48.503.567.100 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.148.609.900 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 48.503.567.100
  Jackpot 2• • • • • • 0 4.148.609.900
  Giải nhất• • • • • 9 40.000.000
  Giải nhì• • • • 481 500.000
  Giải ba• • • 10.985 50.000
 • Thứ bảy,
  061013 182938 53

  Giá trị Jackpot 1: 46.636.259.700 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.941.131.300 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 46.636.259.700
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.941.131.300
  Giải nhất• • • • • 14 40.000.000
  Giải nhì• • • • 601 500.000
  Giải ba• • • 11.715 50.000
 • Thứ năm,
  082830 334043 24

  Giá trị Jackpot 1: 45.292.760.400 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.791.853.600 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 45.292.760.400
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.791.853.600
  Giải nhất• • • • • 8 40.000.000
  Giải nhì• • • • 455 500.000
  Giải ba• • • 9.627 50.000
 • Thứ ba,
  061115 213040 10

  Giá trị Jackpot 1: 43.647.956.850 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.609.097.650 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 43.647.956.850
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.609.097.650
  Giải nhất• • • • • 13 40.000.000
  Giải nhì• • • • 575 500.000
  Giải ba• • • 11.433 50.000
 • Thứ bảy,
  061120 222628 36

  Giá trị Jackpot 1: 42.030.094.350 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.429.335.150 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 42.030.094.350
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.429.335.150
  Giải nhất• • • • • 11 40.000.000
  Giải nhì• • • • 510 500.000
  Giải ba• • • 11.743 50.000
 • Thứ năm,
  192148 495455 27

  Giá trị Jackpot 1: 40.648.074.600 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.275.777.400 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 40.648.074.600
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.275.777.400
  Giải nhất• • • • • 9 40.000.000
  Giải nhì• • • • 451 500.000
  Giải ba• • • 9.226 50.000
 • Thứ ba,
  030607 080949 24

  Giá trị Jackpot 1: 39.120.897.000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.106.091.000 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 39.120.897.000
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.106.091.000
  Giải nhất• • • • • 22 40.000.000
  Giải nhì• • • • 748 500.000
  Giải ba• • • 13.654 50.000