KQ XS Power 6/55 - Kết quả xổ số Power 6/55 của Vietlott ngày hôm nay

xoso.me xoso.me

Kết quả xổ số Power 6/55 của Vietlott ngày hôm nay

 • Thứ bảy,
  010203 204648 31

  Giá trị Jackpot 1: 64.196.433.750 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.227.194.150 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 64.196.433.750
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.227.194.150
  Giải nhất• • • • • 10 40.000.000
  Giải nhì• • • • 693 500.000
  Giải ba• • • 13.528 50.000
 • Thứ năm,
  041519 344042 49

  Giá trị Jackpot 1: 62.151.686.400 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.659.927.700 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 62.151.686.400
  Jackpot 2• • • • • • 1 3.659.927.700
  Giải nhất• • • • • 15 40.000.000
  Giải nhì• • • • 586 500.000
  Giải ba• • • 12.388 50.000
 • Thứ ba,
  080916 344243 45

  Giá trị Jackpot 1: 60.260.695.050 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.449.817.550 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 60.260.695.050
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.449.817.550
  Giải nhất• • • • • 12 40.000.000
  Giải nhì• • • • 746 500.000
  Giải ba• • • 15.073 50.000
 • Thứ bảy,
  161930 394352 21

  Giá trị Jackpot 1: 58.168.007.850 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.317.296.750 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 58.168.007.850
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.317.296.750
  Giải nhất• • • • • 9 40.000.000
  Giải nhì• • • • 554 500.000
  Giải ba• • • 13.122 50.000
 • Thứ năm,
  031011 152934 50

  Giá trị Jackpot 1: 56.212.337.100 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 6.360.507.100 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 56.212.337.100
  Jackpot 2• • • • • • 1 6.360.507.100
  Giải nhất• • • • • 13 40.000.000
  Giải nhì• • • • 685 500.000
  Giải ba• • • 14.102 50.000
 • Thứ ba,
  121822 293252 51

  Giá trị Jackpot 1: 54.466.250.250 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 6.166.497.450 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 54.466.250.250
  Jackpot 2• • • • • • 0 6.166.497.450
  Giải nhất• • • • • 15 40.000.000
  Giải nhì• • • • 834 500.000
  Giải ba• • • 15.112 50.000
 • Thứ bảy,
  050814 283740 41

  Giá trị Jackpot 1: 52.474.074.150 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5.945.144.550 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 52.474.074.150
  Jackpot 2• • • • • • 0 5.945.144.550
  Giải nhất• • • • • 11 40.000.000
  Giải nhì• • • • 588 500.000
  Giải ba• • • 12.636 50.000