KQ XS Power 6/55 - Kết quả xổ số Power 6/55 của Vietlott ngày hôm nay

xoso.me xoso.me

Kết quả xổ số Power 6/55 của Vietlott ngày hôm nay

 • Thứ năm,
  101330 365154 16

  Giá trị Jackpot 1: 60.811.500.000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.004.281.300 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 60.811.500.000
  Jackpot 2• • • • • • 0 4.004.281.300
  Giải nhất• • • • • 7 40.000.000
  Giải nhì• • • • 418 500.000
  Giải ba• • • 9.540 50.000
 • Thứ ba,
  182024 263341 55

  Giá trị Jackpot 1: 59.020.828.950 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.805.317.850 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 59.020.828.950
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.805.317.850
  Giải nhất• • • • • 4 40.000.000
  Giải nhì• • • • 507 500.000
  Giải ba• • • 11.733 50.000
 • Thứ bảy,
  102431 414247 20

  Giá trị Jackpot 1: 56.962.077.600 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.576.567.700 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 56.962.077.600
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.576.567.700
  Giải nhất• • • • • 8 40.000.000
  Giải nhì• • • • 435 500.000
  Giải ba• • • 9.606 50.000
 • Thứ năm,
  173133 343740 35

  Giá trị Jackpot 1: 55.166.476.800 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.377.056.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 55.166.476.800
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.377.056.500
  Giải nhất• • • • • 10 40.000.000
  Giải nhì• • • • 450 500.000
  Giải ba• • • 9.756 50.000
 • Thứ ba,
  152231 323337 51

  Giá trị Jackpot 1: 0 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 0 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 0
  Jackpot 2• • • • • • 0 0
  Giải nhất• • • • • 0 40.000.000
  Giải nhì• • • • 0 500.000
  Giải ba• • • 0 50.000
 • Thứ bảy,
  041235 445055 19

  Giá trị Jackpot 1: 50.248.806.150 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.511.876.700 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 50.248.806.150
  Jackpot 2• • • • • • 1 4.511.876.700
  Giải nhất• • • • • 12 40.000.000
  Giải nhì• • • • 576 500.000
  Giải ba• • • 11.282 50.000
 • Thứ năm,
  132133 425355 44

  Giá trị Jackpot 1: 50.248.806.150 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.342.525.350 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 50.248.806.150
  Jackpot 2• • • • • • 0 4.342.525.350
  Giải nhất• • • • • 7 40.000.000
  Giải nhì• • • • 456 500.000
  Giải ba• • • 9.681 50.000