KQ XS Power 6/55 - Kết quả xổ số Power 6/55 của Vietlott ngày hôm nay

Kết quả xổ số Power 6/55 của Vietlott ngày hôm nay

 • Thứ năm,
  233137 454954 18

  Giá trị Jackpot 1: 66.387.325.800 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.213.678.350 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 66.387.325.800
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.213.678.350
  Giải nhất• • • • • 13 40.000.000
  Giải nhì• • • • 564 500.000
  Giải ba• • • 12.644 50.000
 • Thứ ba,
  021921 273746 12

  Giá trị Jackpot 1: 64.464.220.650 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.655.801.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 64.464.220.650
  Jackpot 2• • • • • • 1 3.655.801.500
  Giải nhất• • • • • 9 40.000.000
  Giải nhì• • • • 604 500.000
  Giải ba• • • 13.791 50.000
 • Thứ bảy,
  083642 435052 30

  Giá trị Jackpot 1: 62.343.118.200 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.420.123.450 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 62.343.118.200
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.420.123.450
  Giải nhất• • • • • 10 40.000.000
  Giải nhì• • • • 482 500.000
  Giải ba• • • 10.680 50.000
 • Thứ năm,
  052033 424350 40

  Giá trị Jackpot 1: 60.350.101.500 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.198.677.150 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 60.350.101.500
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.198.677.150
  Giải nhất• • • • • 13 40.000.000
  Giải nhì• • • • 604 500.000
  Giải ba• • • 11.273 50.000
 • Thứ ba,
  030917 212351 15

  Giá trị Jackpot 1: 58.562.007.150 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.763.148.550 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 58.562.007.150
  Jackpot 2• • • • • • 1 3.763.148.550
  Giải nhất• • • • • 13 40.000.000
  Giải nhì• • • • 808 500.000
  Giải ba• • • 15.688 50.000
 • Thứ bảy,
  030816 353952 29

  Giá trị Jackpot 1: 56.763.061.950 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.563.265.750 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 56.763.061.950
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.563.265.750
  Giải nhất• • • • • 14 40.000.000
  Giải nhì• • • • 693 500.000
  Giải ba• • • 13.287 50.000
 • Thứ năm,
  081724 333444 55

  Giá trị Jackpot 1: 55.116.976.800 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.380.367.400 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 55.116.976.800
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.380.367.400
  Giải nhất• • • • • 12 40.000.000
  Giải nhì• • • • 618 500.000
  Giải ba• • • 12.349 50.000